5+1 ερωτήσεις για την "ταυτοποίηση" των ηλεκτρονικών πληρωμών

5+1 ερωτήσεις για την "ταυτοποίηση" των ηλεκτρονικών πληρωμών
Θα μπορώ να πληρώνω το λογαριασμό της ΔΕΗ σε πρακτορείο του ΟΠΑΠ; Θα μπορώ να λάβω προϊόντα από εταιρεία courier ή ταχυδρομείο και να πληρώσω με αντικαταβολή; Αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα δημιουργήθηκαν τις τελευταίες ημέρες στην αγορά, με αφορμή τα όσα προβλέπει ο νόμος 4446 για τις «ηλεκτρονικές πληρωμές και «πλαστικό» χρήμα» που ψηφίστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο και είχε καταληκτική ημερομηνία την περασμένη Τετάρτη, προκειμένου όλοι όσοι διενεργούν συναλλαγές να είναι… ταυτοποιημένοι.

Έτσι με αφορμή το θόρυβο που έχει προκληθεί γύρω από το τι προβλέπει ο νόμος 4446 για την «είσπραξη απαιτήσεων τρίτων» και το ενδεχόμενο δημιουργίας μονοπωλιακών καταστάσεων, το moneypro έθεσε 5+1 ερωτήματα στην γνωστή εταιρεία «Viva» που δραστηριοποιείται στη χώρα μας ως Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών προκειμένου να σας μεταφέρει την εικόνα που διαμορφώνεται πλέον στον κλάδο των ηλεκτρονικών «πορτοφολιών».

 1. Διαβάσαμε πριν λίγες μέρες ότι η «viva» είναι το μοναδικό αδειοδοτημένο ίδρυμα «ηλεκτρονικού χρήματος», πέραν των τραπεζών και μόνο μέσα από το viva wallet θα μπορούν να διεκπεραιώνονται οι συναλλαγές υπέρ τρίτων. Ισχύει;

Όχι δεν ισχύει. Η Viva Payments είναι ένας από τους 500 και πλέον εγχώριους και αλλοδαπούς Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών όπως αυτοί ορίζονται στο Ν 3862/2010 (ήτοι, Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος, Ιδρύματα Πληρωμών και Πιστωτικά Ιδρύματα) που δραστηριοποιούνται σήμερα νομίμως στη χώρα.

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από το δημόσιο μητρώο της Τράπεζας της Ελλάδος ως αρμόδιας εποπτικής Αρχής, στη χώρα μας δραστηριοποιούνται και εισπράττουν νομίμως σήμερα:

 • 113 Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος από χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
 • 347 Ιδρύματα Πληρωμών από χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
 • 1 Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος με έδρα την Ελλάδα (η VIVA PAYMENTS)
 • 9 Ιδρύματα Πληρωμών με έδρα την Ελλάδα.
 • 17 Πιστωτικά Ιδρύματα με έδρα την Ελλάδα
 • 17 Υποκαταστήματα Πιστωτικών Ιδρυμάτων με Έδρα σε Κράτος Μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
 • 4 Υποκαταστήματα Πιστωτικών Ιδρυμάτων με Έδρα σε Χώρα Εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Πλέον των ανωτέρω Ιδρυμάτων, είσπραξη για λογαριασμό τρίτων πραγματοποιείται ήδη και από χιλιάδες αδειοδοτημένους Αντιπροσώπους των Ιδρυμάτων Πληρωμών και Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος, καθώς και χιλιάδες άλλες επιχειρήσεις και Πράκτορες οι οποίοι σύμφωνα με ειδικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις νομιμοποιούνται προς τούτο.

 1. Θα σταματήσουν τα πρακτορεία του ΟΠΑΠ ή άλλες ιδιωτικές επιχειρήσεις να εισπράττουν λογαριασμούς ΔΕΚΟ;

Όχι δεν θα σταματήσουν να εισπράττουν.

Το άρθρο 65/παρ.2 του νόμου 4446/2016 αναφέρει ρητώς ότι πλέον θα απαγορεύεται η είσπραξη έναντι τρίτου από μη αδειοδοτημένους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών και από Αντιπροσώπους αυτών, εκτός εάν άλλως ορίζεται στην οικεία ισχύουσα νομοθεσία.

Ως εκ τούτου τα πρακτορεία ΟΠΑΠ μπορούν απρόσκοπτα να συνεχίσουν να εισπράττουν λογαριασμούς ΔΕΚΟ, τηλεφωνίας κ.α., δεδομένου ότι η δυνατότητά τους αυτή προβλέπεται ήδη από άλλες υπουργικές αποφάσεις και κανονιστικές διατάξεις.

Ομοίως τη δραστηριότητα αυτή μπορούν να συνεχίσουν και άλλες επιχειρήσεις αρκεί να είναι ήδη ή να καταστούν Αντιπρόσωποι οποιουδήποτε από τα αναφερόμενα ανωτέρω Ιδρύματα Πληρωμών ή Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος

 1. Με το νέο νόμο επιτρέπεται η είσπραξη ποσών από εταιρείες courier μέσω αντικαταβολής;

Ναι επιτρέπεται. Δεδομένης της πρόβλεψης που υπάρχει στο άρθρο 65/παρ.2 του Ν 4446/2016, οι εταιρείες Courier θα μπορούν να συνεχίσουν να εισπράττουν αντικαταβολές διότι η δυνατότητα αυτή προβλέπεται ήδη σε υπουργικές αποφάσεις καθώς και σε αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) που εποπτεύει την αγορά ταχυδρομικών υπηρεσιών και το πλαίσιο αδειοδότησης και λειτουργίας των εταιρειών Courier.

 1. Μπορεί να γίνει κατάσχεση χρημάτων από την εφορία ή το Δημόσιο γενικότερα σε λογαριασμούς Viva Payments;

Ναι, μπορεί να γίνει κατάσχεση. Ηδη από την σύστασή της και μέχρι σήμερα η εταιρεία μας λαμβάνει κατασχετήρια από τις φορολογικές Αρχές και άλλους οργανισμούς του Δημοσίου και ως υποχρεούται ανταποκρίνεται άμεσα σε αυτά με βάση την προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία.

5. Πώς εντοπίζονται από τις ελεγκτικές αρχές αυτοί οι λογαριασμοί, από την στιγμή που κινούνται εκτός τραπεζικού συστήματος;

Με βάση τις σχετικές ενωσιακές οδηγίες, δεν μιλάμε για τραπεζικό σύστημα αλλά για χρηματοπιστωτικό σύστημα, μέλη του οποίου είναι εκτός από τα πιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες ) είναι επίσης τα Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος και τα Ιδρύματα Πληρωμών. Η εταιρεία μας δεδομένου ότι αποτελεί μέλος του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, έχει υποχρέωση και προφανώς συνεργάζεται με το σύνολο των εποπτικών, φορολογικών, δικαστικών και λοιπών Αρχών, ανταποκρινόμενη άμεσα σε κάθε αίτημα που λαμβάνει μέσω αυτών. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το 4446/2016 (άρθρο 71) όλα τα προαναφερθέντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα αποκτούν πλέον και ενοποιημένο τρόπο επικοινωνίας με τις Αρχές (μέσω του συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών/ΣΜΤΛ – ΛΠ).

 1. Από ποιο ποσό και πάνω απαιτείται ταυτοποίηση του πελάτη σας;

Η διαδικασία ταυτοποίησης πελάτη, για το σύνολο των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων συμπεριλαμβανομένης της εταιρείας μας προδιαγράφεται από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας καθώς και τις σχετικές ενωσιακές οδηγίες και αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος ως αρμόδιας εποπτικής Αρχής. Η εταιρεία μας ακολουθεί από την σύστασή της τη διαδικασία ταυτοποίησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία όρια συναλλαγών και ανά κατηγορία πελατών. Δεδομένου ότι ο νόμος 4446/2016 απαιτεί σε κάθε περίπτωση την ονομαστικοποίηση και ταυτοποίηση των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής από το πρώτο ευρώ η εταιρία μας ήδη πιστοποιεί την ταυτότητα όλων των πελατών της κατά τον τρόπο αυτό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ