Τι κερδίζει ο όμιλος Μυτιληναίου από τη συγχώνευση

Τι κερδίζει ο όμιλος Μυτιληναίου από τη συγχώνευση
Με θετικά σχόλια υποδέχτηκαν οι αναλυτές την επίσημη ανακοίνωση της συγχώνευσης σε μία, των βασικών εταιρικών μονάδων του ομίλου Μυτιληναίου.

Χωρίς να αξιολογούνται πλήρως οι προοπτικές που διαμορφώνει το ενιαίο σχήμα για νέες επενδύσεις και εξάπλωση δραστηριοτήτων σε διεθνές επίπεδο, οι αρχικές εκτιμήσεις συγκλίνουν στην επίτευξη άμεσων σημαντικών βελτιώσεων μεγεθών, που διευκολύνουν την επέκταση των στόχων της.

Ειδικότερα για το 2017, εκτιμάται ότι το ΕΒΙTDA της ενιαίας εταιρείας θα ανέλθει σε 307 εκατομμύρια, αυξημένο κατά 7%, τα καθαρά κέρδη της σε 190 εκατομμύρια από 121 εκατομμύρια και τα κέρδη ανά μετοχή σε 1,3 ευρώ, έναντι 1 ευρώ.

Πέραν των περίπου 20 εκατομμυρίων που αντιστοιχούν στην εξοικονόμηση λόγω των λειτουργικών συνεργειών που επιτυγχάνει το νέο, ενιαίο σχήμα, δημιουργείται όφελος 17 εκατομμυρίων από την κατάργηση των μετοχών μειοψηφίας της ΜΕΤΚΑ, τα χρηματοπιστωτικά έξοδα μειώνονται κατά 13 εκατομμύρια λόγω χαμηλότερου κόστους δανεισμού, ενώ η βελτιστοποίηση των όρων φορολόγησης αποτιμάται σε 20 εκατομμύρια.

Η νέα εταιρεία που δημιουργείται με την απορρόφηση των εταιριών ΜΕΤΚΑ, Αλουμίνιον της Ελλάδος, Protergia και Protergia Thermo από τον όμιλο Μυτιληναίου αποκτά πλέον το απαραίτητο μέγεθος και τη δυναμική για την καλύτερή της πρόσβαση σε αγορές κεφαλαίων. Αυτό δημιουργεί άριστες οικονομικές συνθήκες μέσω της δημιουργίας ισχυρών ταμειακών ροών -δυνατότητα δραστικής μείωσης του δανεισμού έως και μηδενισμό στο άμεσο μέλλον (επίτευξη άριστων οικονομικών δεικτών), καθώς και πλήρη ευελιξία για να προχωρήσει σε μεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Όπως αναλύθηκε προηγουμένως, οι προοπτικές αύξησης της κερδοφορίας και μείωσης του χρηματοοικονομικού κόστους επιτυγχάνεται μέσω της μείωσης του δανεισμού, της αναμενόμενης μείωσης του επιτοκίου δανεισμού λόγω της ισχυροποίησης του ισολογισμού και του ίδιου του μεγέθους της νέας εταιρείας, καθώς και μέσω της διεύρυνσης των πηγών χρηματοδότησής της.

Ετσι διαμορφώνονται άριστες οικονομικές συνθήκες μέσω της δημιουργίας ισχυρών ταμειακών ροών - δυνατότητα δραστικής μείωσης του δανεισμού έως και μηδενισμό στο άμεσο μέλλον, μέσω της επίτευξης άριστων οικονομικών δεικτών, καθώς και πλήρης ευελιξία προκειμένου να προχωρήσει σε μεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Στη διάρκεια πρόσφατης ενημέρωσης αναλυτών, ο πρόεδρος του ομίλου Ευάγγελος Μυτιληναίος είχε επισημάνει μεταξύ άλλων ότι οι προοπτικές ανάπτυξης στους τομείς που δραστηριοποιείται ο όμιλος απαιτούν πλέον την παροχή στους πελάτες ολοκληρωμένων υπηρεσιών. Αυτές μπορεί να ξεκινούν από τη χρηματοδότηση, περνούν στην κατασκευή και συντήρηση, για να καταλήξουν στη λειτουργία παραγωγικών συγκροτημάτων ή κάθε είδους υποδομών.

πηγή: euro2day.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ