Διευκρινίσεις από τη ΓΓΔΕ για δαπάνες που εκπτίπτουν σε επιχειρήσεις

Διευκρινίσεις από τη ΓΓΔΕ για δαπάνες που εκπτίπτουν σε επιχειρήσεις
Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων με αφορμή ερωτήσεις που υποβάλλονται εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις εκπιπτόμενεςκαι μη δαπάνες.

Συγκεκριμένα, δίνονται απαντήσεις στα εξής ζητήματα:

Ζημία που προκύπτει σε βάρος επιχείρησης λόγω εκχώρησης απαιτήσεών της.

Ζημία που προκύπτει σε βάρος επιχείρησης από την εκκαθάριση εταιρείας στην οποία συμμετέχει, καθώς και λόγω μείωσης μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας.

Ζημία από τη μεταβίβαση εταιρικών ομολόγων του ν. 3156/2003.

Φορολογική μεταχείριση τόκων υπερημερίας που προκύπτουν λόγω οφειλής φόρων, τελών εισφορών προς το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ.

Χρόνος έκπτωσης δαπανών σε περίπτωση συνεχιζόμενης παροχής υπηρεσίας η οποία ολοκληρώνεται σε επόμενη χρήση.

Χρόνος έκπτωσης του αγγελιόσημου.

Φορολογική μεταχείριση ασφαλιστικών εισφορών εταίρων ΕΠΕ/ΙΚΕ που είναι ταυτόχρονα και διαχειριστές, καθώς και μελών ΔΣ ΑΕ που κατέχουν άνω του 3% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕ.

Φορολογική μεταχείριση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.).

Φορολογική μεταχείριση των δαπανών σίτισης και διαμονής που πραγματοποιούν οι φαρμακευτικές εταιρείες, για οργάνωση και διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων.

Δείτε τις διευκρινίσεις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ