Η επένδυση της ΣΕΚΑΠ και οι εξαγωγές στο εξωτερικό

Η επένδυση της ΣΕΚΑΠ και οι εξαγωγές στο εξωτερικό
Τον Ιούλιο του 2013 το 84,5% του μετοχικού κεφαλαίου της ΣΕΚΑΠ, μέσω της συναλλαγής με τους βασικούς μετόχους της επιχείρησης (ATE BANK και ΣΕΚΕ), η ιδιοκτησία μεταβιβάστηκε στην εταιρεία Donskoy Tabak η οποία ανήκει στον όμιλο Agrokom του Ιβάν Σαββίδη. Το ποσό της συναλλαγής ανήλθε στα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Η εταιρεία ΣΕΚΑΠ είναι εγχώριος παραγωγός και διανομέας των καπνικών προϊόντων με έδρα την Ξάνθη που ιδρύθηκε το 1975.Η εταιρεία έχει τον αποκλειστικό διανομέα με έδρα στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, ενώ υπάρχει και υποκατάστημα της εταιρείας στην Θεσσαλονίκη.Η δυναμική παραγωγής των τσιγάρων - 8 δισεκατομμύρια τσιγάρα ετησίως.Το μερίδιο της αγοράς - 4% (σύμφωνα με τα αποτελέσματα της χρήσης του 2015).Τα βασικά σήματα - GR, BF, Cooper.

Συνολικά έχει πληρώσει στο δημόσιο το ποσό των 89 εκ. ευρώ σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, φόρους και διάφορα τέλη για τη χρήση του 2015.
Την τελευταία διετία (2013 έως 2015) έχει πληρώσει στο δημόσιο συνολικά 309 εκτ. ευρώ.

Ο καθαρός κύκλος εργασιών του 2015 ανήλθε σε 22,4 εκατ. ευρώ και συγκριτικά με το 2014 είναι αυξημένο κατά 5.5%.

Το EBITDA είναι 4,1 εκ. ευρώ, αυξημένο κατά 58% σε σχέση με το 2014. Τα τελευταία 10 χρόνια ο δείκτης αυτός δεν έχει ξεπεράσει το 8%, ενώ σήμερα είναι 18,3%.

Από το 2013 έως το 2015 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 25 εκ. ευρώ.
όλες οι υποχρεώσεις απέναντι από τις τράπεζες, προμηθευτές και αγρότες της ΣΕΚΕ έχουν εκπληρωθεί.

Η συνολική επένδυση για την ανάπτυξη της επιχείρησης ανήλθε στα 35 εκ. ευρώ, συμπεριλαμβανόμενης και της επένδυσης του νέου εξοπλισμού το οποίο κόστισε περίπου 4,2 εκ. ευρώ.

Έχει εγκατασταθεί εξοπλισμός για την συσκευασία των τσιγάρων σε κασετίνες SENATOR, εκσυγχρονίστηκε η γραμμή παραγωγής καπνού σε σακουλάκια - ITM SAK, η οποία επιτρέπει να δουλεύουμε με συσκευασίες με διαφορετικό βάρος.

Σε συνεργασία με την εταιρία GD, που έχει τον κυρίαρχο ρόλο παραγωγής εξοπλισμού σε διεθνές επίπεδο, υλοποιήθηκε εκσυγχρονισμός γραμμής συσκευασίας μεγάλων πακέτων (23-25 τεμ. τσιγάρων) GR και COOPER – GD121 – X2.

Παράλληλα έχουν υλοποιηθεί έργα εγκατάστασης καινούριας γραμμής SLIM. Έχουν πραγματοποιηθεί κατάλληλες αλλαγές στον εξοπλισμό παραγωγής φίλτρων KDF του οίκου HAUNI για να έχουμε τη δυνατότητα να παράγουμε φίλτρα με διάμετρο 7,77 , 6,65 και 6 mm.

Η διετία 2014-2016 αποτελεί μια σημαντική περίοδο για τον τομέα του marketing μέσα από την αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου των σημάτων της ΣΕΚΑΠ με βασικές αλλαγές στο design των σημαντικών σημάτων: GR INTERNATIONAL, BF και COOPER.
Ταυτόχρονα έλαβε μέρος Λανσάρισμα σημάτων μητρικής εταιρίας Donskoy Tabak: SENATOR σε πολυτελή μεταλλική κασετίνα και KISS σε format SLIM.
Μια από τις βασικές κατευθύνσεις της δραστηριότης της εταιρείας είναι η ανάπτυξη των εξαγωγών.

Συνολικός όγκος πωλήσεων των εξαγωγών για χρήση του 2015 ανήλθε στα 809.335.325 τεμ. τσιγάρα ή το μερίδιο στο συνολικό όγκο πωλήσεων του κύκλου εργασίας είναι 59,5%.

Με την άδεια της μητρικής μας εταιρείας η ΣΕΚΑΠ παράγει και στέλνει στην Ρωσία τσιγάρα όπως Aroma Rich, Continent, Nasha Marka, Donskoy Tabak, επίσης και το δικό μας σήμα το COOPER.

Για πρώτη φόρα τα ελληνικά τσιγάρα βρίσκονται στις αγορές του Τουρκμενιστάν, Πορτογαλίας, Κόσσοβο, Λιβύης, Κορέας, Ουκρανίας.
Αναπτύξαμε καινούρια σήματα της ΣΕΚΑΠ για εξαγωγές: ARISTA, SEKAP PREMIUM GOLD,αλλά και καινούρια είδη οικογενειών COOPER και BROOKS.

Διενεργούνται συνεχώς εργασίες για την δημιουργία καινούριων χαρμανιών όσο για την εσωτερική τόσο και για την εξωτερική αγορά. Τον Ιούνιο του 2016 λανσάρεται το καινούριο προϊόν Cooper Jack.

Σήμερα το προσωπικό της εταιρίας αποτελείται από 172 άτομα. Δίνονται κίνητρα για την αύξηση της παραγωγικότητας, η εταιρία ξεκίνησε το ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης, που υπολογίζεται τόσο στην εσωτερική εκπαίδευση όσο και στην εκπαίδευση στην μητρική εταιρία Donskoy Tabak στην Ρωσία.

Φέτος θα εκπαιδευτούν 43 υπάλληλοι της εταιρίας. Στην εταιρεία υπάρχουν δύο σωματεία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ