Στα τέλη Σεπτεμβρίου θα εξεταστεί η υπόθεση Neoset

Στα τέλη Σεπτεμβρίου θα εξεταστεί η υπόθεση Neoset
Στα τέλη Σεπτεμβρίου θα εξεταστεί η καταγγελία της εταιρίας «Έπιπλα κουζίνας το Διάμεσο» κατά της εταιρίας «Επιπλοσυνθέσεις NEOSET Α.Β.Ε.Ε.» για παράβαση του νόμου για τον ανταγωνισμό.


Η καταγγελία αφορά συγκεκριμένα τους όρους λειτουργίας του δικτύου δικαιόχρησης «NEOSET ΚΟΥΖΙΝΑ».

Όπως επισημαίνεται στο βασικό τμήμα της εισήγησης, από την έρευνα της υπηρεσίας, προκύπτουν στοιχεία ότι η εταιρία «ΕΠΙΠΛΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ NEOSET Α.Β.Ε.Ε.» προέβη σε κάθετους περιορισμούς του ανταγωνισμού στο δίκτυο δικαιόχρησης / αποκλειστικής διανομής και ειδικότερα σε καθορισμό τιμών μεταπώλησης και απαγόρευση παθητικών πωλήσεων - περιορισμό των αμοιβαίων προμηθειών εντός του δικτύου δικαιόχρησης, κατά παράβαση των διατάξεων για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Υπενθυμίζεται ότι η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας και τις απόψεις των εμπλεκομένων μερών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ