Σήμερα εξετάζεται η εξαγορά της Μεβγάλ από τη Δέλτα - Στον "αέρα" το deal

Σήμερα εξετάζεται η εξαγορά της Μεβγάλ από τη Δέλτα - Στον "αέρα" το deal
Στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα βρεθεί σήμερα η εξαγορά της Μεβγάλ από τη Δέλτα, την στιγμή όμως που το deal κινδυνεύει να βρεθεί στον αέρα λόγω της διαφωνίας που έχει προκύψει ανάμεσα στις δύο πλευρές αλλά και μετά τις τελευταίες πληροφορίες που θέλουν την ΜΕΒΓΑΛ να αναζητεί ξένο στρατηγικό επενδυτή.

Σύμφωνα με την εισήγηση της Επτροπής Ανταγωνισμού, η πραγματοποίηση της υπό κρίση συγκέντρωσης δύναται να περιορίσει σημαντικά τη λειτουργία του ανταγωνισμού, ιδίως με τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης, στις σχετικές αγορές της προμήθειας νωπού γάλακτος (τόσο σε τοπικές παραγωγικές ζώνες της Βόρειας Ελλάδας, όσο και σε εθνικό επίπεδο) καθώς και της παραγωγής και διάθεσης σοκολατούχου γάλακτος στην ελληνική επικράτεια. Συνεπώς, προτείνεται η λήψη κατάλληλων διορθωτικών μέτρων, προκειμένου να εγκριθεί η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση.
Υπενθυμίζεται σχετικά ότι η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας και τις απόψεις των εμπλεκομένων μερών.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη η Μεβγάλ βρίσκεται σε συζητήσεις με δύο επενδυτές - ο ένας εκ των οποίων είναι αμερικανο-βρετανικό fund, γνωστού, όπως λέγεται, στην ελληνική αγορά, που θέλει να επενδύσει στη βορειοελλαδική επιχείρηση, έχοντας διαγνώσει προοπτικές.

Μάλιστα ακούγεται ότι έχουν ήδη γίνει επαφές και με πιστώτριες τράπεζες οι οποίες δεν αντιμετωπίζουν αρνητικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο.


Να σημειωθεί ότι η Δέλτα Τροφίμων, θυγατρική της Vivartia, υπέγραψε προσύμφωνο για να εξαγοράσει ποσοστό 43% της ΜΕΒΓΑΛ από την οικογένεια Παπαδάκη - Χατζηθεοδώρου. Σε συνδυασμό με το 14,8% που ήδη κατείχε η Δέλτα, ο όμιλος της Vivartia θα ελέγχει πλέον το 57,8% της ΜΕΒΓΑΛ.
Το τίμημα της εξαγοράς για το 43% συμφωνήθηκε στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ και θα καταβληθεί έπειτα από την εξόφληση υποχρεώσεως της ΜΕΒΓΑΛ προς τη ΔΕΛΤΑ ύψους 3,8 εκατομμυρίων ευρώ.Κατά τα άλλα, η μακεδονική εταιρεία συνεχίζει και εντείνει τις εξαγωγικές προσπάθειές της επιχειρώντας να αντισταθμίσει τις απώλειες που έχει από την εσωτερική αγορά. Και όπως η ίδια η εταιρεία αναφέρει, οι προσπάθειές της καρποφορούν και τα αποτελέσματά της είναι εντυπωσιακά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Μεβγάλ, το διάστημα Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 2014 η αξία των εξαγωγών της αντιστοιχεί στο 25% των συνολικών της πωλήσεων - και παράλληλα συνεχίζει να «ανοίγει» νέες αγορές αναπτύσσοντας εμπορικές συνεργασίες με λιανεμπορικές αλυσίδες, τόσο για τα επώνυμα προϊόντα της όσο και με την παραγωγή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ