ΔΕΗ: Save the Date, διεθνές Συνέδριο για την ηλεκτροκίνηση

ΔΕΗ: Save the Date, διεθνές Συνέδριο για την ηλεκτροκίνηση
Το Green eMotion αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής και

εντάσσεται στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για «πράσινα αυτοκίνητα» (European Green Cars Initiative – EGCI).
Η ΔΕΗ συμμετέχει σε αυτή την σημαντική πρωτοβουλία μαζί με άλλους 42 εταίρους που υλοποιούν το Πρόγραμμα Green e Motion.
Το πιλοτικό έργο ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα περιλαμβάνει την εγκατάσταση δημόσιων σταθμών φόρτισης σε πεζοδρόμια και χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων με βάση το Πρόγραμμα Green eMotion για την ανάπτυξη της Πανευρωπαϊκής Ηλεκτροκίνησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ