ΟΤΕ: Μοναδική ελληνική εταιρεία στο δείκτη Euronext Vigeo Eurozone 120

ΟΤΕ: Μοναδική ελληνική εταιρεία στο δείκτη Euronext Vigeo Eurozone 120
Μοναδική ελληνική εταιρεία που συγκαταλέγεται στο δείκτη Euronext Vigeo Eurozone 120, αναδεικνύεται ο Όμιλος ΟΤΕ, ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες της Ευρωζώνης. Πρόκειται για ένα δείκτη που έχει στόχο την προώθηση και τη στήριξη των υπεύθυνων επενδύσεων.


Ο Euronext Vigeo Eurozone 120 αποτελεί έναν από τους επτά δείκτες αειφορίας που έχουν δημιουργηθεί από τον Euronext, τον μεγαλύτερο Χρηματιστηριακό Όμιλο στον κόσμο, και τον Vigeo, κορυφαίο Ευρωπαϊκό Οίκο Αξιολόγησης Ομίλων και Εταιρειών σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Οι συγκεκριμένοι δείκτες περιλαμβάνουν τις εταιρείες που ξεχωρίζουν για τις επιδόσεις τους στον τομέα του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της εταιρικής διακυβέρνησης και συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη.
Η αξιολόγηση των εταιρειών βασίζεται σε έξι άξονες (περιβάλλον, επιχειρησιακή συμπεριφορά, εταιρική διακυβέρνηση, ανθρώπινα δικαιώματα, ανθρώπινο δυναμικό, σχέσεις με την κοινωνία) και τριάντα οκτώ συνολικά κριτήρια αειφορίας. Συνεκτιμάται και ο τρόπος διαχείρισης της εταιρικής φήμης, του ανθρωπίνου κεφαλαίου, της επιχειρησιακής απόδοσης και της νομικής προστασίας.
Η παρουσία στο δείκτη Euronext Vigeo Eurozone 120, αποτελεί ακόμη μία διεθνή αναγνώριση των επιδόσεων του Ομίλου ΟΤΕ στον τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας, που είναι απόλυτα συνδεδεμένη με τους επιχειρηματικούς στόχους του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ