Επί τα χείρω η σύσταση νέων επιχειρήσεων το εξάμηνο

Επί τα χείρω η σύσταση νέων επιχειρήσεων το εξάμηνο
Το α' εξάμηνο του 2014 οι επιχειρήσεις που έχουν διαγραφεί σε όλη τη χώρα είναι κατά 10% λιγότερες από όσες διεγράφησαν το 2013 και

περίπου 11% από τις εκείνες του 2012, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό συστάσεων και διαγραφών επιχειρήσεων για τα α' εξάμηνα 2012, 2013, 2014 κατέχουν οι ατομικές επιχειρήσεις.

Ακόμη, το α' εξάμηνο του 2014 παρατηρείται ότι οι επιχειρήσεις που συστάθηκαν σε όλη τη χώρα είναι κατά περίπου 21% λιγότερες από τις αυτές του 2013 και 22% λιγότερες από του 2012.

Αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία της βάσης δεδομένων του Γενικού Εμπορικού Μητρώου από όπου συμπερασματικά προκύπτει ότι οι συστάσεις επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα είναι περισσότερες από τις διαγραφές για κάθε εξάμηνο των τριών τελευταίων ετών (2012, 2013, 2014).

Συνολικά, κατά το 2013, περίπου το 70,77% των διαγραφών επιχειρήσεων είναι ατομικές, το 19,15% είναι Ο.Ε, το 5,97% είναι Ε.Ε., το 2,1% είναι Ε.Π.Ε, το 1% είναι Α.Ε και το υπόλοιπο περίπου 1% αφορά άλλες μορφές όπως Ι.Κ.Ε, Κοινωνία, Αστική Εταιρεία 784 Α.Κ.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών στην προσπάθειά του να ενημερώνει τα μέλη του και κάθε ενδιαφερόμενο για τυχόν αλλαγές που υπάρχουν στη συνολική εξέλιξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και τις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, συντάσσει το «Τριμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο Επαγγελματικής Δραστηριότητας» συγκεντρώνοντας χρήσιμες πληροφορίες από επίσημες πηγές. Στόχος είναι η συστηματική παρουσίαση βασικών μεγεθών της οικονομίας καθώς και των ελληνικών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με έμφαση στις επιχειρήσεις της Αττικής, που αποτελούν και το βασικό ενδιαφέρον των μελών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών .

Το δελτίο Ιουλίου παρουσιάζει στοιχεία για τις εγγραφές- διαγραφές επιχειρήσεων στο Ε.Ε.Α και στο σύνολο της χώρας καθώς και χρήσιμους δείκτες που αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με στοιχεία από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο:
- Κατά το έτος 2013, περίπου το 75,25% των επιχειρήσεων είναι ατομικές, το 8,5% είναι Ο.Ε., το 6,7% είναι Ι.Κ.Ε, το 3,5 % είναι Ε.Ε., το 3% είναι Ε.Π.Ε, το 2% είναι Α.Ε. και το υπόλοιπο περίπου 1% είναι Κοινωνία, Κοινοπραξία, Αστική Εταιρεία 784 Α.Κ. ή φυσικό πρόσωπο.
- To 2012 οι διαγραφές είναι κατά 21% λιγότερες από τις συστάσεις, ενώ το 2013 οι διαγραφές είναι 23% λιγότερες από τις συστάσεις.
- Οι συστάσεις το 2013 είναι κατά 2,3% λιγότερες από αυτές του 2012.
- Οι διαγραφές το 2013 είναι κατά 4,8% λιγότερες από αυτές του 2012.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ