Μείωση κερδών και τζίρου για την Nestle Hellas

Μείωση κερδών και τζίρου για την Nestle Hellas
H μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών είχε σημαντική επίδραση στα οικονομικά μεγέθη της μεγαλύτερης εταιρίας στην ελληνική αγορά, στην Νestle Eλλάς.


Πέρυσι η εταιρεία, εμφάνισε κύκλο εργασιών (πωλήσεις) 407,470 εκατ. ευρώ έναντι 434,489 εκατ. ευρώ το 2012, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 9,953 εκατ. ευρώ όταν το 2012 είχαν ανέλθει στα 15,421 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές αποσβέσεις διαμορφώθηκαν στα 9,553 εκατ. ευρώ από 20,642 εκατ. ευρώ το 2012, οι δε χρεωστικοί τόκοι και τα συναφή έξοδα άγγιξαν τα 13,356 εκατ. ευρώ έναντι 14,333 εκατ. ευρώ το 2012.
Στην ετήσια έκθεσή της για τη χρήση του 2013 η διοίκηση της εταιρείας αναφέρει ότι η συνέχιση της υλοποίησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και θεσμικών αλλαγών, η περαιτέρω προώθηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και η επιτάχυνση των δομικών αλλαγών για τη βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος θα εξακολουθήσουν να είναι οι βασικοί στόχοι της ελληνικής οικονομίας.
Επισημαίνει πάντως ότι η διευθέτηση του δημοσίου χρέους εξακολουθεί να αποτελεί κυρίαρχο θέμα, ενώ η ελληνική οικονομία μετασχηματίζεται με υπερβολικά αργό ρυθμό και με τάσεις συρρίκνωσης. Η εσωτερική ζήτηση συνεχίζει να μειώνεται, αν και με χαμηλότερο ρυθμό, λόγω της κλιμακούμενης μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, της αύξησης της ανεργίας και της μείωσης των δημόσιων δαπανών. Επιπλέον έμφαση, όπως σημειώνει η εταιρεία, πρέπει να δοθεί στο επίπεδο των επενδύσεων, αλλά και στον συνολικό ρυθμό αύξησης των εξαγωγών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ