Ηλεκτροσόκ στις πωλήσεις των καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού και το 2013

Ηλεκτροσόκ στις πωλήσεις των καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού και το 2013
Συνεχίζεται η πτώση των πωλήσεων των καταστημάτων εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού και το 2013, όπως προκύπτει από την κλαδική

μελέτη της ICAP Group. Η εν λόγω μελέτη εξετάζει τον κλάδο των καταστημάτων εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού εξοπλισμού, την πορεία και τις προοπτικές του.
Στη χώρα μας, στον κλάδο της εμπορίας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού δραστηριοποιούνται εκτός από τα μεμονωμένα καταστήματα που είναι διάσπαρτα σε ολόκληρη την επικράτεια, γνωστές αλυσίδες καταστημάτων (καταστήματα τα οποία λειτουργούν κάτω από το ίδιο εμπορικό σήμα και ελέγχονται από τον ίδιο φορέα), καθώς επίσης αγοραστικοί όμιλοι αλλά και συνεταιρισμοί ηλεκτρολόγων.
Η κατασκευαστική και ειδικότερα η οικοδομική δραστηριότητα της χώρας επιδρά άμεσα στη ζήτηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης προέρχεται από τις ανεγέρσεις οικοδομών. Σημειώνεται ότι, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα υποχώρησε κατά 31% περίπου (σε όγκο) το 2012 σε σχέση με το 2011.
Το μέγεθος αγοράς των ειδικευμένων καταστημάτων εμπορίας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ακολούθησε ανοδική πορεία μέχρι το 2008, με υψηλούς ετήσιους ρυθμούς. Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή αντιστρέφεται από το 2009 και μετά, οπότε η αγορά ακολούθησε φθίνουσα πορεία, με μέσο ετήσιο ρυθμό 10,6% την περίοδο 2009-2013, όσον αφορά τις πωλήσεις ηλεκτρολογικού υλικού μέσω των ειδικευμένων καταστημάτων και αλυσίδων καταστημάτων.

Σε ό,τι αφορά τη διάρθρωση του μεγέθους της αγοράς, ο βασικός ηλεκτρολογικός εξοπλισμός (υλικό ράγας, πίνακες διανομής, διακοπτικό υλικό, σχάρες και κανάλια, μπαλαντέζες και διακόπτες) αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς για το 2013 (περίπου 37%).

Σχετικά με το βαθμό συγκέντρωσης στην αγορά, οι τρεις κορυφαίες εταιρείες εκμετάλλευσης δικτύων καταστημάτων, κάλυψαν (από κοινού) σχεδόν το 28% της αγοράς. Σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, η συνεχιζόμενη κρίση στην αγορά ακινήτων και την οικοδομή, θα επηρεάσει αρνητικά στην εξέλιξη της αγοράς και το 2014 αλλά με επιβραδυνόμενο ρυθμό (μέσος ρυθμός μείωσης 5%-7%).
Στο πλαίσιο της μελέτης έγινε εκτενής χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει 20 επιλεγμένων αριθμοδεικτών. Επίσης, συντάχθηκαν ομαδοποιημένοι ισολογισμοί βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος 68 επιχειρήσεων του κλάδου, για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία ισολογισμών των χρήσεων 2011 και 2012.

Όπως προκύπτει από τα δεδομένα αυτά, το σύνολο ενεργητικού των εταιρειών μειώθηκε κατά 7,4% το 2012 σε σχέση με το 2011, ενώ οι συνολικές τους πωλήσεις κατέγραψαν μείωση 6,8% την ίδια περίοδο. Σε λίγο υψηλότερο επίπεδο κυμάνθηκε και η μείωση για το μικτό κέρδος (μείωση 8,1%).

Το συνολικό καθαρό αποτέλεσμα παρέμεινε ζημιογόνο και το 2012, ωστόσο το μέγεθος των ζημιών συρρικνώθηκε κατά 44,3% ως αποτέλεσμα κυρίως της μείωσης των λοιπών λειτουργικών εξόδων. Επισημαίνεται τέλος ότι, τα κέρδη EBITDA των εταιρειών του δείγματος εμφάνισαν εμφανή βελτίωση το 2012.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ