Η κρίση ρίχνει τις πωλήσεις Goody's και Everest

Η κρίση ρίχνει τις πωλήσεις Goody's και Everest
Συρρίκνωση ζημιών αλλά και υποχώρηση πωλήσεων εμφάνισε πέρυσι σε σχέση με το 2012 ο όμιλος Vivartia.

Υποχώρηση τζίρου η οποία οφείλεται κυρίως στην κάμψη του τζίρου στον κλάδο της εστίασης. 
Εν τω μεταξύ, όπως αναφέρει και ο Ορκωτός Ελεγκτής, ο όμιλος, λόγω μη συμμόρφωσης με τις καθορισμένες ρήτρες υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεων συνολικού ποσού 317,236 εκατ. ευρώ βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τα πιστωτικά ιδρύματα με σκοπό τον επανακαθορισμό των όρων των εν λόγω δανειακών υποχρεώσεων. Σημειώνεται ότι το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου, υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του κατά ποσό 293,930 εκατ. ευρώ. Όπως αναφέρεται πάντως στην οικονομική έκθεση, η διοίκηση του ομίλου βρίσκεται σε φάση αναδιαπραγμάτευσης με τις δανείστριες τράπεζες, προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία, αναφορικά με την αναδιάρθρωση του υφιστάμενου δανεισμού.
Εν τω μεταξύ και σε ότι αφορά την πορεία των οικονομικών αποτελεσμάτων του ομίλου, οι πωλήσεις του πέρυσι διαμορφώθηκαν στα 582,9 εκατ. ευρώ καταγράφοντας μείωση κατά 4,5%. Η μείωση αυτή κατά 22,3 εκατ. ευρώ προέρχεται από τον κλάδο της εστίασης. Πάντως, όπως επισημαίνει η Vivartia στην έκθεση που συνοδεύει τα οικονομικά αποτελέσματά της, η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, σε συνδυασμό με την αυξημένη τουριστική κίνηση, συγκράτησε μερικώς την έντονα πτωτική τάση που είχε καταγραφεί κατά το α εξάμηνο του 2013. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και λοιπών εκτάκτων αποτελεσμάτων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 14 εκατ. ευρώ έναντι 6 εκατ. ευρώ το 2012. Ωστόσο, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας είναι ζημίες 60,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 71 εκατ. ευρώ το 2012.


Στους επιμέρους κλάδους όπου δραστηριοποιείται η Vivartia, το 2013, στην κατηγορία του λευκού γάλακτος, η Δέλτα διατήρησε την πρώτη θέση με μερίδιο 25,5% σε όγκο και 27,6% σε αξία, αυξημένο σε σχέση με το 2012, παρά το γεγονός ότι συνολικά η αγορά υποχώρησε σε όγκο κατά 5,7% το 2013. Στο γιαούρτι, όπου κατέχει τη δεύτερη θέση, η Δέλτα αύξησε επίσης το μερίδιό της, σε 19,9% (αξία) από 18,9% το 2012.
Στους χυμούς η Δέλτα διατήρησε την πρωτιά με μερίδιο 35,9%, ενώ ιδιαιτέρως καλές επιδόσεις σημείωσε ο κλάδος των κατεψυγμένων, με τον τζίρο να αυξάνεται κατά 4,7% σε σύγκριση με τη χρήση του 2012.
Στον «αδύναμο κρίκο» του ομίλου, ήτοι στην εστίαση, οι συνολικές πωλήσεις των Goodys υποχώρησαν κατά 16% το 2013, των Flocafe κατά 13%, των Everest κατά 5% και της La Pasteria κατά 9%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ