Στο www.businessportal.gr οι καταστάσεις στο ΓΕΜH, τα απαραίτητα έγγραφα

Στο www.businessportal.gr οι καταστάσεις στο ΓΕΜH, τα απαραίτητα έγγραφα
Λήγει στις 10 Ιουνίου η προθεσμία υποβολής των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των Κεφαλαιουχικών Εταιρειών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)

για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013), υπενθυμίζει το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Το ΥΠΑΑΝ συνιστά την έγκαιρη υποβολή, καθώς πιθανή συσσώρευση αιτημάτων καταχώρησης κατά τις τελευταίες ώρες της προθεσμίας, δημιουργεί τεράστιο όγκο εισερχομένων πληροφοριών και καθυστερήσεις στην καταχώρηση των στοιχείων.

Συνιστά επίσης, την υποβολή των στοιχείων με χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ www.businessportal.gr

Η αίτηση καταχώρησης των οικονομικών καταστάσεων κάθε εταιρείας συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία έγγραφα που είναι:
1. Ισολογισμός, Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, Πίνακας αποτελεσμάτων
χρήσεως, Έκθεση ελεγκτών εφόσον υπάρχει
2. Προσάρτημα
3. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου ή Διαχειριστή
Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Αθανάσιος Σκορδάς, καλεί τις υπόχρεες εταιρείες να υποβάλλουν τις καταστάσεις εγκαίρως, ώστε να αποφευχθεί κάθε ταλαιπωρία και χρονική επιβάρυνση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ