Τηλεπικοινωνιακό έργο του ΝΑΤΟ ανέλαβε η Space

Τηλεπικοινωνιακό έργο του ΝΑΤΟ ανέλαβε η Space
Στη Space Hellas ανέθεσε η γερμανική εταιρία Conet Solutions GmbH κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού του ΝΑΤΟ τις υπηρεσίες υλοποίησης δικτύου επικοινωνίας βασισμένου σε τεχνολογία VoIP, για τη διασύνδεση 36 στρατιωτικών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ, σε 22 ευρωπαϊκές χώρες.


Το έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου 2014 και το συμβατικό τίμημα για τη Space Hellas, ανέρχεται στα 194.000 ευρώ.
Συγκεκριμένα, το έργο αφορά τη δυνατότητα άμεσης ταυτόχρονης φωνητικής επικοινωνίας μεταξύ 150 συσκευών σε 22 ευρωπαϊκές χώρες, για την ανακοίνωση και αντιμετώπιση έκτακτων, αλλά και συμβατικών περιστατικών.
Η Space Hellas, αναλαμβάνει ως υπεργολάβος της Conet Solutions GmbH, να αποτυπώσει τις υφιστάμενες υποδομές στις 36 αυτές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και τις εργασίες που ενδεχομένως θα χρειαστεί να πραγματοποιηθούν, πριν την εγκατάσταση του εξοπλισμού. Στη συνέχεια, θα πραγματοποιήσει την εγκατάσταση, τον έλεγχο και τη λειτουργία του νέου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού καθώς και την εκπαίδευση των χρηστών των νέων συστημάτων.
Ο απαιτούμενος εξοπλισμός για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, το οποίο χαρακτηρίζεται άμεσης προτεραιότητας για το ΝΑΤΟ, είναι των οίκων Cisco, IBM, Conet και Andtek.
Πρόκειται για ένα ακόμα έργο το οποίο αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας η Space Hellas, σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον, τόσο από πλευράς τήρησης αυστηρών κανόνων ασφαλείας, όσο και αυστηρών τεχνικών προδιαγραφών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι απαίτηση του εν λόγω διαγωνισμού ήταν όλο το εμπλεκόμενο στην υλοποίηση του έργου προσωπικό να είναι πιστοποιημένο με την διαβάθμιση NATO Secret, διαβάθμιση που κατέχει η Space Hellas και το προσωπικό της για πάνω από 20 έτη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ