Την αναδιάρθρωση του δανεισμού της Ακρίτας ενέκριναν οι τράπεζες

Την αναδιάρθρωση του δανεισμού της Ακρίτας ενέκριναν οι τράπεζες
Το αίτημα που υπέβαλε η βιομηχανία παραγωγής τεχνητής ξυλείας Ακρίτας ΑΕ για την αναδιάρθρωση του μακροπρόθεσμου δανεισμού ποσού 20,8 εκατ. ευρώ σε βάθος 10ετίας, με διετή περίοδο χάριτος και την ενίσχυση με νέο κεφάλαιο κινήσεως 5,5 εκατ. ευρώ ενέκριναν οι δανειοδοτούσες τράπεζες.


Η διοίκηση της εταιρείας, όπως ανακοίνωσε, εκπόνησε επιχειρηματικό σχέδιο (business plan), σε συνεργασία με την Deloitte, το οποίο και υπέβαλε στις δανειοδοτούσες τράπεζες για υποστήριξη των αιτημάτων της.
Η χρηματοδότηση σε κεφάλαια κινήσεως αναμένεται να μειώσει δραστικά το κόστος παραγωγής αυξάνοντας τον βαθμό απασχόλησης των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, γεγονός που αναμένεται να έχει άμεση θετική επίδραση στα αποτελέσματα αλλά και τις εσωτερικές ταμειακές ροές της εταιρείας και θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της στις αγορές του εξωτερικού.
Σημαντική βοήθεια αποτελεί, σύμφωνα με την εταιρεία, ο ορθολογισμός του κόστους ενέργειας, η μείωση του μη μισθολογικού κόστους, η συμφωνηθείσα μείωση του επιτοκίου δανεισμού καθώς και ενδεχόμενη κατάργηση έκτακτων φόρων και τελών που αποτελούν αντιπαραγωγικό κόστος για την βιομηχανία.
Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι βρίσκεται στην αρχή μιας πορείας ταχείας ανάκαμψης, η οποία θα της επιτρέψει να ανακτήσει πλήρως το χαμένο έδαφος της τελευταίας πενταετίας και να συνδράμει σημαντικά, μέσω των εξαγωγών, στην ενίσχυση της εθνικής προσπάθειας για ανάπτυξη και ενίσχυση του ΑΕΠ.
Η Ακρίτας επισημαίνει ότι είναι η μόνη λειτουργούσα βιομηχανία παραγωγής τεχνητής ξυλείας στην Ελλάδα. Έχει ολοκληρώσει επενδυτικό πρόγραμμα 70 εκατ. ευρώ στα τελευταία 10 χρόνια και επομένως δεν χρειάζεται επενδυτικά κεφάλαια σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση. Με την αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων αποκτά μακροπρόθεσμη χρηματοοικονομική σταθερότητα.
Σημειώνεται, τέλος, ότι οι βασικοί μέτοχοι στήριξαν την παραγωγική λειτουργία της εταιρείας με κεφάλαια περίπου 3.000.000 ευρώ, ήτοι 23% του μετοχικού κεφαλαίου. Εισέφεραν ως εξασφάλιση περιουσιακά τους στοιχεία, ακίνητα, μετοχές, απαιτήσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ