Σταθερός ο κύκλος εργασιών της ΔΕΗ το 2013

Σταθερός ο κύκλος εργασιών της ΔΕΗ το 2013
Σταθερός παρέμεινε στα 5,97 εκατ ευρώ από 5,98 εκατ ευρώ ο κύκλος εργασιών της ΔΕΗ για το 2013.Στον κύκλο εργασιών συμπεριλαμβάνεται ποσό 90,2 εκατ. ευρώ που αφορά στη συμμετοχή χρηστών του δικτύου για τη σύνδεσή τους σε αυτό.  Τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, παρουσίασαν μικρή αύξηση στα 5,76 δισ. ευρώ το 2013 έναντι 5,71 δισ. ευρώ το 2012.


Επίσης στα 225,3 εκατ. ευρώ ανήλθαν το 2013 οι μετά από φόρους ζημίες της ΔΕΗ, έναντι κερδών 41,8 εκατ. ευρώ το 2012. Τα οικονομικά αποτελέσματα επηρεάσθηκαν από αναβαλλόμενο φόρο 228,3 εκατ. ευρώ που σχετίζεται με την προγραμματισμένη πώληση του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ AE).

Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2013 μειώθηκαν κατά 12% σε σχέση με το 2012 και ανήλθαν σε 881,6 εκατ. ευρώ, έναντι 1 δισ. ευρώ το 2012, με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται σε 14,8%, έναντι 16,7% το 2012.
Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι οι τιμολογιακές αυξήσεις από 1.1.2013 αντισταθμίστηκαν σε μεγάλο βαθμό από τη μείωση του όγκου των πωλήσεων λόγω της χαμηλότερης ζήτησης, καθώς και από την επιδείνωση του μείγματος πωλήσεων της ΔΕΗ και την αρνητική επίδραση ύψους 16,7 εκατ. ευρώ την περίοδο 1.1.2013-30.9.2013, λόγω της Απόφασης της Μόνιμης Διαιτησίας στη ΡΑΕ για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Αρθούρος Ζερβός, δήλωσε : «Το 2013, ο κύκλος εργασιών παρέμεινε σταθερός καθώς οι αυξήσεις των τιμολογίων αντισταθμίστηκαν από τη μειωμένη ζήτηση και το χειρότερο μείγμα πωλήσεων.

»Η λειτουργική κερδοφορία (ΕΒΙΤDA), εξαιρουμένης της εφάπαξ αρνητικής επίπτωσης σχετικά με την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ το 2013 και της εφάπαξ θετικής επίπτωσης σχετικά με τη ΔΕΠΑ Α.Ε. το 2012, ανήλθε σε 987,1 εκατ. ευρώ το 2013 έναντι 810,5 εκατ. ευρώ το 2012 βελτιωμένη κατά 21,8% και το αντίστοιχο περιθώριο αυξήθηκε σε 16,5% από 13,5%.

»Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα του 2013 δεν περιλαμβάνουν τη θετική επίπτωση από την αναδρομική εφαρμογή από 1.7.2013 της έκπτωσης στην τιμή του φυσικού αερίου η οποία συμφωνήθηκε μεταξύ ΔΕΠΑ και Gazprom, καθώς δεν έχουμε λάβει ακόμα από τη ΔΕΠΑ τους σχετικούς υπολογισμούς. Η επίπτωση αυτή θα αποτυπωθεί στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2014.

»Κατά τη διάρκεια του 2013 και παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, πραγματοποιήσαμε επενδύσεις ύψους 718 εκατ. ευρώ σε όλο το φάσμα των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων μας. Στο πλαίσιο της βελτίωσης της απόδοσης του παραγωγικού μας χαρτοφυλακίου, θέσαμε σε λειτουργία τη νέα μονάδα παραγωγής συνδυασμένου κύκλου "Αλιβέρι V" (427 MW), ενώ τον Ιανουάριο του 2014 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και ο Υδροηλεκτρικός Σταθμός "Ιλαρίωνας" (157 MW). Συγχρόνως προχώρησε και η κατασκευή της μονάδας συνδυασμένου κύκλου 832 MW στη Μεγαλόπολη ("Μεγαλόπολη V").

»Επιπλέον, σημειώσαμε σημαντική πρόοδο στη διαχείριση του δανειακού χαρτοφυλακίου του Ομίλου και στην ενίσχυση της κεφαλαιακής μας διάρθρωσης, ενώ ταυτόχρονα πετύχαμε την εξασφάλιση νέας χρηματοδότησης για μεγάλα έργα. Συγκεκριμένα, συμφωνήσαμε και υπογράψαμε τους βασικούς όρους πενταετούς δανείου ύψους 2,2 δισ. ευρώ, με κοινοπραξία ελληνικών τραπεζών, για την αναχρηματοδότηση ενδιάμεσου δανείου ύψους 1,2 δισ. ευρώ που λήγει τον Απρίλιο καθώς και άλλων δανείων των τραπεζών αυτών.

»Επίσης εξασφαλίσαμε δάνειο ύψους 739 εκατ. ευρώ με κάλυψη από Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων για τη μερική χρηματοδότηση της κατασκευής της νέας λιγνιτικής μονάδας "Πτολεμαΐδα V" και υπογράψαμε σύμβαση χρηματοδότησης ύψους 235 εκατ. ευρώ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, στο πλαίσιο μιας συνολικής εγκεκριμένης από την Τράπεζα γραμμής χρηματοδότησης, ύψους 415 εκατ. ευρώ.

»Η χρηματοδότηση αυτή αφορά επενδύσεις για την περίοδο 2013-2015 για τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ