Ζημιές 7,7 εκατ. το 2012 για το ΑΓΝΟ

Ζημιές 7,7 εκατ. το 2012 για το ΑΓΝΟ
Ζημιές 7,7 εκατ. ευρώ το 2012, οι οποίες είναι σημαντικά μεγαλύτερες αν ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών, καθώς και χρέη 49,4 εκατ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται σε αυτά οι πιθανολογούμενες προσαυξήσεις και πρόστιμα λόγω ληξιπρόσθεσμων οφειλών, γνωστοποίησε η υπό πώληση γαλακτοβιομηχανία ΑΓΝΟ της Θεσσαλονίκης, η οποία, ως γνωστόν, έχει διακόψει την παραγωγική λειτουργία της και βρίσκεται σε αναζήτηση αγοραστή.

Η επιχείρηση, που ελέγχεται από την οικογένεια του επιχειρηματία Νικόλαου Δ. Κολιού, ιδιοκτήτη της ομώνυμης τυροκομικής βιομηχανίας, δημοσίευσε καθυστερημένα τον ισολογισμό της για τη χρήση 2012, απεικονίζοντας την εξέλιξη της οικονομικής θέσης της. Οι πωλήσεις της το έτος 2012 περιορίστηκαν σε 65,11 εκατ. ευρώ, από 67,56 εκατ. ευρώ το 2011, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,6% σε ποσοστό και κατά 2,45 εκατ. ευρώ σε αξία. Τα μεικτά κέρδη της ήταν 10,64 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 27%. Το αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ήταν ζημιές 2,42 εκατ. ευρώ (το 2011 ήταν ζημιές 2,11 εκατ. ευρώ).
Το τελικό αποτέλεσμα της ΑΓΝΟ Βιομηχανία Γάλακτος τη χρήση 2012 ήταν ζημιές 7,70 εκατ. ευρώ (-11,8% των εσόδων), έναντι αντίστοιχων ζημιών 6,98 εκατ. ευρώ το 2011 (-10,3% των εσόδων). Κατόπιν αυτών οι συσσωρευμένες ζημιές της ανήλθαν σε 38,76 εκατ. ευρώ και τα ίδια κεφάλαιά της απέκτησαν αρνητικό πρόσημο (-1,34 εκατ. ευρώ), ενώ οι πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της ανήλθαν σε 49,39 εκατ. ευρώ, σημαντικό μέρος των οποίων είχαν καταστεί πριν από τις 31.12.2012 ληξιπρόσθεσμες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ