"Πράσινο φως" απ’ τους μετόχους της Currys για την πώληση του Κωτσόβολου στη ΔΕΗ

"Πράσινο φως" απ’ τους μετόχους της Currys για την πώληση του Κωτσόβολου στη ΔΕΗ

Το χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης του deal

Εγκρίθηκε από τους μετόχους του ομίλου Currys η πώληση της Κωτσόβολος στην ΔΕΗ με 904.170.946 ψήφους υπέρ (ποσοστό 99,99%) και 48.460 ψήφους κατά (0,01%).

Στη σημερινή Γενική Συνέλευση, όπου η συμμετοχή έφθασε στο 79,77%, η διοίκηση του βρετανικού ομίλου λιανικής ζήτησε από τους μετόχους να συναινέσουν στην πώληση της Κωτσόβολος, υποστηρίζοντας ότι με τη μεταβίβαση της αλυσίδας ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών μπορεί να επιτευχθεί σημαντικά μεγαλύτερη αξία σε σχέση με τη διατήρηση της δραστηριότητας εντός του ομίλου Currys.

Σύμφωνα με τη διοίκηση η πώληση γίνεται με αποτίμηση της Κωτσόβολος στα 200 εκατ. ευρώ, προσαρμοσμένη ώστε να συμπεριλαμβάνει και χρηματοδοτικές επισφάλειες ύψους 97 εκατ. ευρώ. Κάτι που προσδίδει μία ελκυστική αποτίμηση, που φθάνει 14 φορές τα ΕΒΙΤ των 18 εκατ. ευρώ της ετήσια χρήσης που έληξε στις 29 Απριλίου 2023.

Τα Καθαρά Ταμειακά Έσοδα που προκύπτουν από την πώληση αναμένεται να είναι 156 εκατ. στερλίνες (179 εκατ. ευρώ) κατά την ολοκλήρωση μετά από σχετικές προσαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των εκτιμώμενων δαπανών συναλλαγής, του κόστους διαχωρισμού και των διεταιρικών υπολοίπων.

Μείωση χρεών

Τα καθαρά έσοδα από την πώληση θα χρησιμοποιηθούν από τον όμιλο για να μειωθούν βραχυπρόθεσμα χρέη. Σύμφωνα με τον όμιλο Currys η πώληση θα έχει ως αποτέλεσμα pro forma καθαρά μετρητά ύψους 62 εκατ. στερλινών. Οι υποθηκευμένες δομές του Ομίλου θα παραμείνουν ως έχουν, διασφαλίζοντας την ευελιξία για την ορθή διαχείριση των κεφαλαιακών αναγκών της Currys.

Ταυτόχρονα με την πώληση της Κωτσόβολος θα αυξηθεί η ευελιξία για τη βελτίωση των επιστροφών προς τους μετόχους.

Απλοποίηση της δομής του ομίλου

Τα τελευταία εννέα χρόνια ο Όμιλος έχει προχωρήσει σε αρκετές κινήσεις στην κατεύθυνση της απλοποίησης της δομής του και της επικέντρωσης στον πυρήνα της δραστηριότητας του που είναι το Ηνωμένο Βασίλειο & Ιρλανδία και οι σκανδιναβικές χώρες. Αν και η Κωτσόβολος έχει ισχυρή ανταγωνιστική θέση στην ελληνική λιανική αγορά τεχνολογίας, υπάρχουν περιορισμένες συνέργειες με τον Όμιλο Currys. Επίσης το μέγεθος του είναι σχετικά μικρό σε σχέση με τις άλλες αγορές του Ομίλου, αναλογώντας μόλις στο 7% των εσόδων (637 εκατ. στερλίνες από τα συνολικά 9,51 δις στερλινών της προηγούμενης οικονομικής χρήσης).

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται η πώληση της Κωτσόβολος θα επιτρέψει στον όμιλο να επικεντρωθεί στη βελτίωση της κερδοφορίας και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη στις αγορές μεγαλύτερης κλίμακας, όπως του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας και των αγορών της Σκανδιναβίας.

Χρονοδιάγραμμα

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Currys η ολοκλήρωση της συμφωνίας μπορεί να γίνει εντός του πρώτου τριμήνου του 2024 και εκτός από την απόφαση έγκρισης της πώλησης από τη Γενική Συνέλευση προϋποθέτει:

– την έγκριση της συγχώνευσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή την ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού,

– την έγκριση από τον κανονισμό ξένων επιδοτήσεων μετά από κατάθεση από τον αγοραστή ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή αυτεπάγγελτη έρευνα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

– τη συναίνεση τρίτων με τους οποίους έχει ενεργές συμφωνίες η Κωτσόβολος, και

– τη σύναψη συμφωνίας εμπορικών υπηρεσιών μεταξύ της Currys Group Limited και της Dixons South East Europe ΑΕΒΕ όσον αφορά την απόκτηση ορισμένων προϊόντων κατασκευαστή πρωτότυπου εξοπλισμού («OEM») από την Κωτσόβολος (η «Συμφωνία Εμπορικών Υπηρεσιών»). Η συμφωνία θα είναι διάρκειας ενός έτους με δικαίωμα επέκτασης για άλλο ένα βάσει της οποία η Currys μέσω του βραχίονα που έχει στο Χονγκ Κονγκ θα βοηθάει στις συμφωνίες με προμηθευτές ενώ θα αναλάβει και τις αποστολές – παραδόσεις των εμπορευμάτων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ