Mytilineos: Άλμα 48% στα κέρδη του 9μήνου - Πάνω από 4 δισ. ευρώ ο τζίρος

Mytilineos: Άλμα 48% στα κέρδη του 9μήνου - Πάνω από 4 δισ. ευρώ ο τζίρος

Στα 723 εκατ. ευρώ τα EBITDA

Στα 462 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Mytilineos στο 9μηνο του 2023, έναντι 312 εκατ. το 9μηνο του 2022.

Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 3,336 ευρώ, αυξημένα κατά 46% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
Επίσης, υπήρξε 36% αύξηση των Κερδών προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν σε 723 εκατ., έναντι 533 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

O Κύκλος Εργασιών διαμορφώθηκε σε 4,088 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 4,573 δισ. το Εννεάμηνο του 2022, μείωση που ήρθε ως συνέπεια της αποκλιμάκωσης των τιμών ενέργειας.

Ο καθαρός δανεισμός σε προσαρμοσμένη βάση διαμορφώθηκε στα 1,372 δισ., μέγεθος από το οποίο έχει εξαιρεθεί ποσό ύψους 231 εκατ., που αφορά σε δανεισμό χωρίς αναγωγή (non-recourse debt).

Το προσαρμοσμένο Net Debt/EBITDA διαμορφώθηκε στο 1,37x, επίπεδο εφάμιλλο ή και καλύτερο από τις επιδόσεις εταιρειών εντός της επενδυτικής βαθμίδας, γεγονός που αντανακλάται σε ορισμένο βαθμό στις αποδόσεις που διαπραγματεύονται τα ομόλογα που έχει εκδώσει η MYTILINEOS, με πιο πρόσφατη την επιτυχημένη έκδοση 7-ετούς Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους 500 εκατ. με επιτόκιο 4,0%.

Σημειώνεται, ότι μετά τις διαδοχικές αναβαθμίσεις της MYTILINEOS από τις FITCH και S&P, η Εταιρεία βρίσκεται πλέον στο κατώφλι της επίτευξης του στόχου κατάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας, για πρώτη φορά στην ιστορία της.


Σε σταθερή ανοδική πορεία

Σε συνέχεια των ιστορικά υψηλών επιδόσεων του 2022, η MYTILINEOS κατορθώνει να παραμένει σταθερά σε ανοδική πορεία, κατακτώντας όλο και υψηλότερα επίπεδα μεγεθών, παρά τη σημαντική μείωση των τιμών ενέργειας και μετάλλων που χαρακτήρισε το Εννεάμηνο του 2023.

Οι συνέργειες ανάμεσα στους Κλάδους της Ενέργειας και της Μεταλλουργίας και τα ευρύτερα οφέλη που προκύπτουν από τον πρόσφατο εταιρικό μετασχηματισμό της MYTILINEOS Energy & Metals γίνονται όλο και περισσότερο ορατά απέναντι σε μια συγκυρία ιδιαίτερα απαιτητική.

Η εντεινόμενη γεωπολιτική αστάθεια επηρεάζει με καίριο τρόπο τις αγορές ενέργειας ενόσω οι οικονομίες προσπαθούν να προσαρμοστούν στο νέο περιβάλλον υψηλού κόστους χρήματος , το οποίο θα μπορούσε ενδεχομένως να διαρκέσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα υποσκάπτοντας τις αναπτυξιακές προοπτικές.

Κατά τη διάρκεια του 2023, πέραν των ισχυρών οικονομικών επιδόσεων, η MYTLINEOS συνέχισε να προωθεί σταθερά τους στρατηγικούς της στόχους μέσω μιας σειράς εξαγορών όπως των εταιρειών Watt & Volt, Unison, EfAEnergy και Volterra που ενδυναμώνουν περαιτέρω τον ενεργειακό πυλώνα της Εταιρείας, ενώ παράλληλα επιταχύνεται η διείσδυση στην πολλά υποσχόμενη αγορά της Β. Αμερικής στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Παράλληλα, στον Κλάδο της Μεταλλουργίας, η εξαγορά της IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ ενισχύει το καθετοποιημένο μοντέλο παραγωγής και θέτει τις βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

Αναλυτικά τα μεγέθη

O κύκλος εργασιών ανήλθε σε €4.088 εκατ. έναντι €4.573 εκατ. στο Εννεάμηνο του 2022, σημειώνοντας μείωση 11%, κυρίως λόγω της σημαντικής αποκλιμάκωσης των τιμών ενέργειας και μετάλλων.

Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν σημαντική αύξηση, κατά 36%, στα €723 εκατ. έναντι €533 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, επωφελούμενα από τη σταθερή αύξηση της κερδοφορίας του Κλάδου της Ενέργειας και ιδιαίτερα της δραστηριότητας των ΑΠΕ.

Τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα την ουσιαστική ενίσχυση του περιθωρίου κέρδους, σε επίπεδο EBITDA, κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες, στο 17,7%, καθώς η MYTILINEOS αναπτύσσεται σε κλάδους που προσφέρουν ισχυρά περιθώρια κέρδους, επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα και τη στιβαρότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου, το οποίο παράγει σταθερά υψηλά επίπεδα κερδοφορίας ανεξαρτήτως του επιπέδου των τιμών ενέργειας.

Η ΜYTILINEOS, στο Γ’ τρίμηνο του 2023, κατέγραψε την ιστορικά υψηλότερή της επίδοση τριμήνου σε επίπεδο κερδοφορίας, με οδηγό τον κλάδο Ενέργειας, παρά τις σημαντικά χαμηλότερες τιμές ενέργειας και μετάλλων. Σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξε η ανάκαμψη της δραστηριότητας παραγωγής ενέργειας, βοηθούμενη από τη συνεισφορά της νέας μονάδας H-CLASS 826MW στη θερινή περίοδο που χαρακτηρίζεται από αυξημένη ζήτηση.

Η MYTILINEOS, αξιοποιώντας στο μέγιστο την ανθεκτικότητα του συνεργατικού επιχειρηματικού της μοντέλου, καταφέρνει να εδραιώσει την κερδοφορία της στα σημερινά, πολύ υψηλότερα επίπεδα (>200% υψηλότερα σε σχέση με τα προ-2021 επίπεδα).

Ο κλάδος της Ενέργειας ευνοήθηκε επίσης από την ουσιαστική ενδυνάμωση της παρουσίας της MYTILINEOS στην προμήθεια φυσικού αερίου στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης, ενώ παράλληλα καταστρώνονται ήδη τα σχέδια για την επέκταση της διεθνούς αυτής δραστηριότητας σε όλη την Ευρώπη, αφού έχει εν τω μεταξύ ήδη εδραιωθεί το απαραίτητο know-how και προχωράει η κατάλληλη στελέχωση.

Παράλληλα, στην εγχώρια αγορά, η παρουσία της MYTILINEOS στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ενισχύεται σταθερά, καθώς με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξαγοράς της WATT+VOLT, το ενιαίο μερίδιο αγοράς πλέον προσεγγίζει το 13%, με περισσοτέρους από 520.000 πελάτες.

Ο Κλάδος της Μεταλλουργίας, στο εννεάμηνο του 2023, προσεγγίζει τα ιστορικά υψηλά επίπεδα κερδοφορίας του Εννεαμήνου του 2022, παρά τη σημαντική πτώση τόσο των premia (~60%) όσο και των τιμών αλουμινίου (~19%), σε σχέση με τα περυσινά επίπεδα. Η επίδοση αυτή οφείλεται κυρίως στην έγκαιρη ανάληψη δράσεων από τη Διοίκηση της Εταιρείας αναφορικά τόσο με την κατοχύρωση ευνοϊκών τιμών LME, ισοτιμίας €/$ όσο και για τον έλεγχο του κόστους. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις, κομβικής σημασίας, συνέργειες που προσφέρει η συνύπαρξη των τομέων Ενέργειας και Μεταλλουργίας, διατηρούν τη MYTILINEOS μεταξύ των ανταγωνιστικότερων παραγωγών αλουμινίου και αλουμίνας παγκοσμίως.

Ταυτόχρονα, η πρόσφατη εξαγορά της IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ ενισχύει περαιτέρω το καθετοποιημένο μοντέλο παραγωγής και αναμένεται να έχει θετική επίπτωση και στο κόστος παραγωγής της αλουμίνας και του αλουμινίου, ενώ δίνει στην Εταιρεία τη δυνατότητα διερεύνησης και αξιοποίησης ευκαιριών από άλλες, παράλληλες δραστηριότητες.

Τέλος, ιδιαίτερα σημαντική ήταν η αύξηση των Καθαρών Κερδών, Μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας, που ανήλθαν σε €462 εκατ., αυξημένα κατά 48% σε σύγκριση με τα €312 εκατ. το αντίστοιχο Εννεάμηνο του 2022.

Αναφορικά με την δραστηριότητα των κατασκευών, τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) του νεοσυσταθέντος, από απόσχιση κλάδου της MYTILINEOS, ανήλθαν σε €8 εκατ. έναντι €7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Στο τέλος του Εννεαμήνου του 2023, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των εκτελούμενων έργων υποδομών, ξεπερνά τα €500 εκατ., ενώ συμπεριλαμβανομένων των έργων που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο επικείμενης συμβασιοποίησης, ξεπερνά τα €900εκατ. Οι προοπτικές του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα θετικές, κυρίως για έργα παραχωρήσεων και Συμπράξεων Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), στα οποία ο Τομέας Υποδομών φιλοδοξεί εφεξής να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ