ΕΛΣΤΑΤ: Μειωμένη κατά 1,9% η βιομηχανική παραγωγή τον Ιούλιο

ΕΛΣΤΑΤ: Μειωμένη κατά 1,9% η βιομηχανική παραγωγή τον Ιούλιο

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Μειωμένη κατά 1,9% ήταν η βιομηχανική παραγωγή τον Ιούλιο σε σχέση με έναν μήνα πριν. Βάσει της ανακοίνωσης της ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Ιουλίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2022, παρουσίασε μείωση 1,9% έναντι αύξησης 6,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2022 με το 2021.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουλίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022, παρουσίασε αύξηση 0,6%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Ιουλίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2023, παρουσίασε αύξηση 2,2%.

Ο δείκτης του κλάδου παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση ενώ ο δείκτης του κλάδου μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση, κατά τον Ιούλιο 2023 σε σχέση με τον Ιούνιο 2023.

Κατά τη σύγκριση των δεικτών του Ιουλίου 2023 με τους αντίστοιχους δείκτες του Ιουλίου 2022, η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στον κλάδο
εκτυπώσεων και αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στον κλάδο παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Η μείωση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 1,9% τον Ιούλιο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2022, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

1. Από την μείωση:

• Κατά 11,4% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

2. Από την αύξηση:

• Κατά 0,8% του Δείκτη Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, παραγωγής προϊόντων καπνού, άλλων μεταποιητικών δραστηριοτήτων, βιομηχανίας τροφίμων.

• Κατά 2,4% του Δείκτη Παροχής Νερού.

• Κατά 8,5% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση αυτή οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη – άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης, λοιπών ορυχείων και λατομείων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ