Αύξηση 1,6% στη βιομηχανική παραγωγή τον Μάιο - Ποιοι κλάδοι πρωταγωνίστησαν

Αύξηση 1,6% στη βιομηχανική παραγωγή τον Μάιο - Ποιοι κλάδοι πρωταγωνίστησαν

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

Νέα άνοδο σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή της χώρας τον Μάιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Μαΐου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2022, παρουσίασε αύξηση 1,4% έναντι αύξησης 4,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2022 με το 2021.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Μαΐου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Μαΐου 2022, παρουσίασε αύξηση 2,1%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Μαΐου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2023, παρουσίασε μείωση 0,6% .

Ο δείκτης του κλάδου βιομηχανίας δέρματος και δερμάτινων ειδών σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση, ενώ ο δείκτης του κλάδου κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, κατά τον Μάιο 2023 σε σχέση με τον Απρίλιο 2023. Κατά τη σύγκριση των δεικτών του Μαΐου 2023 με τους αντίστοιχους δείκτες του Μαΐου 2022, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στον κλάδο παραγωγής προϊόντων καπνού, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στον κλάδο κατασκευής ειδών ένδυσης.

Εξέλιξη Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής, μηνός Μαΐου 2023

Ι. Σύγκριση Μαΐου 2023 με Μάιο 2022

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 1,4% τον μήνα Μάιο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2022, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

1. Από την αύξηση:

• Κατά 2,9% του Δείκτη Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής προϊόντων καπνού, παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, βιομηχανίας δέρματος και δερμάτινων ειδών, κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, κατασκευής επίπλων.

2. Από την μείωση:

• Κατά 3,4% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων. Η μείωση αυτή οφείλεται στη μεταβολή του δείκτη του διψήφιου κλάδου λοιπών ορυχείων και λατομείων.

• Κατά 3,5% του Δείκτη Παροχής Νερού.

• Κατά 4,8% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος

ΙΙ. Σύγκριση μέσου δείκτη περιόδου Ιανουαρίου – Μαΐου 2023 με τον αντίστοιχο της περιόδου Ιανουαρίου – Μαΐου 2022

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών μέσου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Μαΐου 2023 κατά 2,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Μαΐου 2022, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

1. Από την αύξηση:

• Κατά 9,6% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.

• Κατά 5,7% του Δείκτη Μεταποίησης.

2. Από τη μείωση:

• Κατά 1,7% του Δείκτη Παροχής Νερού.

• Κατά 12,3% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

IIΙ. Σύγκριση Μαΐου 2023 με Απρίλιο 2023

Η μείωση του εποχικά διορθωμένου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 0,6% τον μήνα Μάιο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2023, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

1. Από την μείωση:

• Κατά 6,2% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

• Κατά 4,3% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.

• Κατά 1,7% του Δείκτη Παροχής Νερού.

2. Από την αύξηση:

• Κατά 2,3% του Δείκτη Μεταποίησης.

Τα γραφήματα που ακολουθούν εμφανίζουν τις ετήσιες μεταβολές του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής και του Δείκτη Μεταποίησης, την εξέλιξη του εποχικά και μη εποχικά διορθωμένου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής, καθώς και τις μηνιαίες μεταβολές του εποχικά διορθωμένου δείκτη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ