Μυτιληναίος: Ξεπέρασε το 1 δισ. η ζήτηση για το ομόλογο - Στο 4% το επιτόκιο

Μυτιληναίος: Ξεπέρασε το 1 δισ. η ζήτηση για το ομόλογο - Στο 4% το επιτόκιο

Η εταιρεία άντλησε 500 εκατ. ευρώ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Δημόσια Προσφορά για το ομόλογο της Mytilineos.

H συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές για το ομόλογο της Μυτιληναίος ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ , υπερκαλύπτοντας την έκδοση κατά 2,01 φορές.

Η εταιρεία άντλησε 500 εκατ. ευρώ με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 4% ή στο χαμηλότερο επίπεδο του εύρους.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσαν οι συντονιστές κύριοι ανάδοχοι, ήτοι οι Eurobank, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 06.07.2023, διατέθηκαν συνολικά 500.000 άυλες κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €500 εκατ.

Από αυτές, 456.000 Ομολογίες ή το 91,2% κατανεμήθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές, και 44.000 Ομολογίες ή το 8,8% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών κατανεμήθηκαν σε ειδικούς επενδυτές.

Η ανακοίνωση

Οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, ήτοι η «Τράπεζα Eurobank Α.Ε.», η «ALPHA Τράπεζα A.E.», η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των Ομολογιών εκδόσεως της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» («Εταιρεία») προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 06.07.2023, ανακοινώνουν ότι διατέθηκαν συνολικά 500.000 άυλες κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη («Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €500 εκατ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €1.006,97 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 2,01 φορές.

Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία.

Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 4,00% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 4,00% ετησίως. Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής:

α) 456.000 Ομολογίες (91,2% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και

β) 44.000 Ομολογίες (8,8% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ