Επανέρχεται με βελτιωμένη πρόταση για την εξαγορά της ΑNEK η Seajets

Επανέρχεται με βελτιωμένη πρόταση για την εξαγορά της ΑNEK η Seajets

Προσφέρουν  83 εκατ. ευρώ για την εξαγορά της ΑΝΕΚ, εκ των οποίων τα 55 θα προέλθουν από δανεισμό με ναυτικές υποθήκες επί των πλοίων, εμπορικής αξίας 138.000.000 εκατ. ευρώ

Με νέα βελτιωμένη πρόταση προς την Τράπεζα Πειραιώς για την εξαγορά της ναυτιλιακής εταιρείας ΑΝΕΚ, επανέρχονται οι τρεις εταιρείες-μέλη της Seajets, συμφερόντων του πλοιοκτήτη Μάριου Ηλιόπουλου.

Σύμφωνα με απαντητική τους επιστολή προς την τράπεζα Πειραιώς που κοινοποιείται και στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, η Seajets αναφέρει ότι επί των θέσεων που διατυπώθηκαν και με δεδομένο επί του παρόντος ότι δεν υφίσταται οποιαδήποτε σε υλοποίηση συμφωνία, δυνάμει της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, καλεί εκ νέου τους δανειστές και τους μετόχους της εταιρείας ΑΝΕΚ σε συζήτηση επί της νέας της πρότασης.

Προσφέρουν 83 εκατ. ευρώ για την εξαγορά της ΑΝΕΚ, εκ των οποίων τα 55 θα προέλθουν από δανεισμό με ναυτικές υποθήκες επί των πλοίων, εμπορικής αξίας 138.000.000 εκατ. ευρώ(ήτοι βαθμό κάλυψης 250,9% του δανείου) ενώ τα υπόλοιπα 28 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν άμεσα από ίδια κεφάλαια που είναι άμεσα διαθέσιμα.

Στην επιστολή τους οι εταιρείες μέλη της Seajets χαρακτηρίζουν "παντελώς αόριστη" τη θέση της τράπεζας Πειραιώς ότι η πρόταση τους "κρίθηκε ...σε όρους ανακτώμενης αξίας υποδεέστερ,η από την υπό υλοποίηση συμφωνία μεταξύ Attica Group και ΑΝΕΚ, εμφανίζοντας σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο ολοκλήρωσης (execution risk).

Προσθέτουν ότι από τα 80 εκατ. ευρώ που έχει γνωστοποιηθεί στο επενδυτικό κοινό ως το ποσό που οι δανειστές ήταν διατεθειμένοι να εισπράξουν συνολικά από την ATTICA για τη δανειακή έκθεση ΑΝΕΚ, οι εταιρείες μέλη της seajets προσφέρουν επαυξημένο αντάλλαγμα με 83.000.000 ευρώ, υπό τους ίδιους όρους καταβολής.

Επισημαίνουν ότι η θέση πως η πρότασή τους δεν «πληροί τα απαραίτητα κριτήρια για να αποτελέσει αναλήψιμο πιστωτικό κίνδυνο» δεν είναι τεκμηριωμένη.

"Σπεύσατε εναγωνίως να απορρίψετε την πρότασή μας με κοινοποίηση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού χωρίς όμως να μας ζητήσετε οποιαδήποτε διευκρίνιση παρά το γεγονός ότι η πρότασή μας διασφαλίζει όχι μόνο τον ανταγωνισμό αλλά και ένα μεγαλύτερο αντάλλαγμα για τα δικά σας δάνεια" αναφέρουν στην απαντητική τους επιστολή οι τρεις εταιρείες μέλη της Seajets.

Σημειώνεται ότι το θέμα της απορρόφησης της ΑNEK από την Attica Group, αναμένεται να εξεταστεί κατά τη συνεδρίασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού την Τετάρτη 12 Ιουλίου.

Η απορρόφηση της κρητικής εταιρείας έγινε έπειτα από συμφωνία της Attica Group με τους πιστωτές και τους μετόχους της. Πρόσφατα οι πιστωτές και βασικοί μέτοχοι της Ανώνυμης Ναυτιλιακής Εταιρείας Κρήτης (ΑΝΕΚ) ενημέρωσαν τις τρεις εταιρείες συμφερόντων Μάριου Ηλιόπουλου, επικεφαλής του ομίλου της Seajets, επί της αρχικής πρότασης εξαγοράς της κρητικής ακτοπλοϊκής εταιρείας ότι αυτή δεν πληροί τα απαραίτητα κριτήρια για να αποτελέσει αναλήψιμο πιστωτικό και επιχειρηματικό κίνδυνο και «δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή».

Πάντως σε εισήγησή της η Επιτροπή Ανταγωνισμού -που δεν είναι δεσμευτική (σσ αναφέρει θα συνεκτιμηθούν όλα τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας στη συγκεκριμένη συνεδρίαση αλλά θα ακουστούν και οι απόψεις των εμπλεκόμενων μερών)- δίνει αρχικά το «πράσινο φως» για να προχωρήσει η συγχώνευση διά της απορρόφησης της ναυτιλιακής εταιρείας ΑΝΕΚ από την Attica Group.

Σημειώνεται ότι η αρχική πρόταση εξαγοράς της ΑΝΕΚ από τις τρεις εταιρείες-μέλη της Seajets, περιελάμβανε άμεση καταβολή ποσού 82.000.000 ευρώ, εξαγορά του συνόλου των μετοχών των βασικών μετόχων έναντι της τιμής των 0,2220 ευρώ ανά μετοχή και εξασφάλιση δανεισμού από την Τράπεζα Πειραιώς υπό την προϋπόθεση διενέργειας ελέγχου Due Diligence της Εταιρείας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ