Συμφωνία για την πώληση της θυγατρικής της Εθνικής στη Ρουμανία

Συμφωνία για την πώληση της θυγατρικής της Εθνικής στη Ρουμανία

Σύμβαση με την Export-Import Bank of Romania (EximBank) για την πώληση το 99,28% της Banca Romaneasca υπέγραψε η Εθνική Τράπεζα.

Σύμφωνα με την ελληνική τράπεζα η συναλλαγή αναμένεται να αυξήσει το δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1) της ΕΤΕ κατά περίπου 26 μονάδες βάσης και να ενισχύσει τη ρευστότητα της κατά περίπου €314 εκ., αφού ληφθεί υπόψη και η αποπληρωμή του ενδοομιλικού δανεισμού.

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής υπόκειται στις εγκρίσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Ρουμανίας και της Ρουμάνικης Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Η Credit Suisse International ενεργεί ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΕΤΕ. Η Freshfields Bruckhaus Deringer ενεργεί ως διεθνής νομικός σύμβουλος και η Fillip & Company ως τοπικός νομικός σύμβουλος της ΕΤΕ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ