Καθαρά κέρδη 19 εκατ. για την Τράπεζα Πειραιώς στο πρώτο τρίμηνο

Καθαρά κέρδη 19 εκατ. για την Τράπεζα Πειραιώς στο πρώτο τρίμηνο

Στα 19 εκατ. διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Τράπεζας Πειραιώς στο πρώτο τρίμηνο έναντι ζημιών 83 εκατ. πέρυσι.

Τα κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 9% και έφτασαν τα 214 εκατ. ενώ τα καθάρα έσοδα από τόκους σημείωσαν 2% αύξηση σε ετήσια βάση και έφτασαν τα 360 εκατ.

Τα λειτουργικά έξοδα υποχώρησαν κατά 8% και μειώθηκαν στα 231 εκατ. ενώ στο πρώτο τρίμηνο οι εκταμιεύσεις δανείων έφτασαν το ένα δισ. έναντι στόχου 4 δια. για το σύνολο του 2019. Η αποκατάταση του ισολογισμού συνεχίστηκε, ανέφερε η τράπεζα, με τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά 500 εκατ. ευρώ, ενώ προς άμεση ολοκλήρωση οδεύει η πώληση χαρτοφυλακίων με μικτή λογιστική αξία 1,2 δισ.

Η Τράπεζα Πειραιώς επεξεργάζεται επιπλέον πρωτοβουλίες για να ενισχύσει τα κεφαλαιακά της αποθέματα, και ήδη καταγράφει έμπρακτα αποτελέσματα, σχολιάζει η τράπεζα.

«Η έναρξη του 2019 ήταν θετική για τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, χωρίς ωστόσο να λείπουν οι ανησυχίες για επιβράδυνση των μεγάλων οικονομιών και οι αβεβαιότητες γύρω από τις διαπραγματεύσεις για το Brexitκαι το διεθνές εμπόριο. Αντίστοιχα, ιδιαίτερα θετική δυναμική κατέγραψαν τους πρώτους μήνες του έτους τα ελληνικά κρατικά ομόλογα,αλλά και οι χρηματιστηριακές αξίες, καθώς σταδιακά κερδίζουν εκ νέου το επενδυτικό ενδιαφέρον. Το 1ο τρίμηνο 2019 η Τράπεζα Πειραιώς, βασιζόμενη στην πρόοδο που σημείωσε το 2018, κατέγραψε βελτίωσησε όλους τους τομείς δραστηριότητας, παρά τις προκλήσεις που εξακολουθούν να υφίστανται για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.Τα καθαρά έσοδα τόκων κατά το 1ο τρίμηνο 2019αυξήθηκανγια δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο,κατά 2% ετησίως και 1% σε τριμηνίαια βάση,στα €360εκατ. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε €69 εκατ., σταθερά σε ετήσια βάση, ενώ η προσπάθεια μείωσης του λειτουργικού κόστους συνεχίζει να αποδίδει καρπούς, με περαιτέρω υποχώρηση κατά 8% σε επαναλαμβανόμενη βάση το 1ο τρίμηνο του έτους, τόσο ετησίως όσο και σε σχέση με το 4ο τρίμηνο 2018. Το καθαρό αποτέλεσμα της Τράπεζας για το 1ο τρίμηνο 2019 ανήλθε σε €19 εκατ. από ζημία €83 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018.Αναφορικά με την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, το 1ο τρίμηνο 2019 συνεχίσαμε την μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) κατά €0,5δισ., εκπληρώνοντας τον στόχο μας, ενώ ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΑ από προβλέψης διατηρήθηκε στο 49%. Η Τράπεζα βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης του στόχου μείωσης των ΜΕΑ κατά €3,5 δισ. μέχρι το τέλος του έτους.Η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο του επιχειρηματικού της σχεδιασμού, επικεντρώνεται σε όλες τις ευκαιρίες ανάπτυξης εργασιών, πάντα με κριτήριο τις διατηρήσιμες αποδόσεις έναντι των αναλαμβανόμενων κινδύνων. Στην κατεύθυνση αυτή, προχωρήσαμε σε εκταμιεύσεις ύψους €1 δισ. το 1ο τρίμηνο του έτους. Με τον δείκτη δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις να διαμορφώνεται στο 88% στο τέλος Μαρτίου 2019 από 97% ένα χρόνο πριν, είμαστε σε θέση να εξυπηρετήσουμε την αναμενόμενη ζήτηση για δάνεια.Στο τέλος Μαρτίου 2019, ο pro-formaδείκτης εποπτικών κεφαλαίων CET-1 της Τράπεζας, διαμορφώθηκε στο 13,7%. Η εστίασήμας παραμένει στηδημιουργίακεφαλαίου, τόσο οργανικά, όσο και υλοποιώντας ενέργειες που βελτιώνουν περαιτέρω την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της Τράπεζας.Μαζί με τα αποτελέσματα 1ου 3μήνου 2019, ανακοινώνουμετο 5ετές πλάνο “Agenda2023”,τοοποίοπεριλαμβάνει τους Στρατηγικούς μας Στόχους,που υποστηρίζονταιαπό Βιώσιμες Λύσεις προκειμένου να ικανοποιήσουν όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη.Συνεχίζουμε με συνέπεια στη στρατηγική για κερδοφορία, ενισχυμένη ρευστότητα, ενδυνάμωση του ισολογισμού καιμείωση των κινδύνων, βασιζόμεμενοι στις βασικές μας τραπεζικές δραστηριότητες», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Χρήστος Μεγάλου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ