Νέα εθελουσία έξοδος από την Εθνική Τράπεζα

Νέα εθελουσία έξοδος από την Εθνική Τράπεζα

Νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, που απευθύνεται σε εργαζομένους ηλικίας άνω των 50 ετών ανακοινώνει η Εθνική Τράπεζα.

Το νέο πρόγραμμα εθελουσίας θα αποσκοπεί στην αποχώρηση τουλάχιστον 750 εργαζομένων από τον όμιλο, προκειμένου να μειωθούν τα λειτουργικά κόστη.

Με το νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου θα δίνετε σε εργαζομένους ηλικίας 50 ετών να αποχωρήσουν άμεσα με χρηματική αποζημίωση, το ύψος της οποίας θα κλιμακώνεται με βάση το χρόνο υπηρεσίας, ή τετραετής με το 50% των μεικτών αποδοχών και αποχώρηση από την τράπεζα μετά τη λήξη της άδειας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ