Νέος αντιπρόεδρος στην Attica Bank

Νέος αντιπρόεδρος στην Attica Bank

Τον Σταύρο Παπαγιαννόπουλο εξέλεξε ως μη εκτελεστικό αντιπρόεδρο η Attica Bank στη σημερινή συνεδρίαση του διοικητικού της συμβουλίου.

Στην ίδια συνεδρίαση, έγινε ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, το οποίο έχει ως εξής:

-Γεώργιος Μιχελής, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος),

-Σταύρος Παπαγιαννόπουλος, αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος)

-Θεόδωρος Πανταλάκης, διευθύνων σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)

-Αθανάσιος Τσάδαρης, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)

-Ιωάννης Τσακιράκης, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)

-Χαράλαμπος Μπριλάκης, (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος),

-Γεώργιος Παναγιώτου, (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)

-Γεώργιος Βλαχάκης, (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)

-Ιωάννης Μαρμαγγιόλης, (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)

-Δημήτριος Τζαννίνης, (μη εκτελεστικό μέλος)

-Αθανάσιος Σταθόπουλος, (μη εκτελεστικό μέλος)

-Ζαχαρούλα Παπαθεοδώρου, (μη εκτελεστικό, πρόσθετο μέλος και εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, δυνάμει των διατάξεων του Ν.3723/2008)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ