Έχεις κόκκινα δάνεια; Αν μείνεις (ή σε αφήσουν) εκτός πλατφόρμας… κάηκες

Ακόμη και όσοι πληρούν τα κριτήρια ένταξης στην πλατφόρμα είναι πολύ πιθανό ότι θα χρειαστεί να καταφύγουν στα δικαστήρια για να προστατεύσουν το σπίτι τους. Μέχρι και… πρόστιμο σε όσους χάσουν στα δικαστήρια προβλέπει η τροπολογία

Έχεις κόκκινα δάνεια; Αν μείνεις (ή σε αφήσουν) εκτός πλατφόρμας… κάηκες

Όσο περνούν οι ώρες και οι ειδικοί ξεσκονίζουν την τροπολογία για την προστασία της κύριας κατοικίας, αναδεικνύουν ολοένα και περισσότερα τρωτά σημεία (για τους δανειολήπτες) τα οποία βρίσκονται κρυμμένα στα ψιλά γράμματα. Όπως προκύπτει από το περιεχόμενο της ρύθμισης, όποιος δεν καταφέρει να μπει στην πλατφόρμα –κάτι που μπορεί να συμβεί ακόμη και αν πληροί τα κριτήρια καθώς δεν υπάρχει υποχρέωση για την τράπεζα να υποβάλλει συγκεκριμένη ρύθμιση- είναι πολύ πιθανό ότι θα βρεθεί αντιμέτωπος με έναν δικαστικό κυκεώνα ο οποίος θα είναι και χρονοβόρος και δαπανηρός.

Τι προκύπτει από το περιεχόμενο της τροπολογίας;

 1. Ο δανειολήπτης κάνει αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αλλά το αίτημά του απορρίπτεται επειδή δεν πληροί τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να καταφύγει στα δικαστήρια για να ρυθμίσει τα δάνειά του και να προστατεύσει το σπίτι του, αλλά θα πρέπει να πληρώνει τουλάχιστον το 10% της μηνιαίας δόσης που του αναλογούσε με βάση τη σύμβαση που είχε με την τράπεζα.
 2. Ο δανειολήπτης κάνει αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία και εγκρίνεται. Η τράπεζα προτείνει τη ρύθμιση αλλά ο δανειολήπτης την απορρίπτει και αποφασίζει να καταφύγει στο δικαστήριο. Σε αυτή την περίπτωση για να καταφύγει στο δικαστήριο θα πρέπει να πληρώνει το 100% της δόσης που του πρότεινε η τράπεζα.
 3. Ο δανειολήπτης κάνει αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα πληροί τα κριτήρια αλλά η τράπεζα δεν προτείνει ρύθμιση για κάποιο λόγο. Σε αυτή την περίπτωση, ο δανειολήπτης για να καταφύγει στο δικαστήριο θα πρέπει να πληρώνει το 50% της τελευταίας ρυθμισμένης δόσης.
 4. Αν μετά την προσφυγή στο δικαιστήριο, ο αιτούντας κριθεί ως μη επιλέξιμος, τότε η ρύθμιση απορρίπτεται και επιβάλλεται πρόστιμο το οποίο ισούται με το 5% της συνολικής οφειλής η οποία κυμαίνεται από 1500 έως 5000 ευρώ.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ, συνέταξε έναν κατάλογο 20 σημείων που προκύπτουν από την τροπολογία και τα οποία χρίζουν προσοχής λόγω των συνεπειών που θα προκαλέσουν. Όσον αφορά την τροπολογία για τη δήθεν προστασία της κύριας κατοικίας επισημαίνουμε ακόλουθα:

 • Η τροπολογία δεν αφορά θεσμό συλλογικής ρύθμισης των χρεών των υπερχρεωμένων νοικοκυριών αλλά ένα πρόγραμμα ρύθμισης περιορισμένων δανείων, το οποίο προσφέρεται ως συμβολικό και πενιχρό αντίτιμο για την κατάργηση του Νόμου Κατσέλη όσον αφορά την προστασία της κύριας κατοικίας.
 • Το πρόγραμμα έχει περιορισμένη διάρκεια, δεν πρόκειται για θεσμό προστασίας ρύθμισης των χρεών. Αφορά ενυπόθηκα εξασφαλισμένες οφειλές που την 31.12.2018 ήταν ληξιπρόθεσμες, εμφάνιζαν δηλαδή τουλάχιστον τρεις μήνες καθυστέρηση. Επομένως, το πρόγραμμα έχει προσωρινό χαρακτήρα και δεν αφορά οφειλέτες που θα είναι σε αδυναμία στο μέλλον να αποπληρώσουν τα χρέη τους.
 • Το πρόγραμμα δεν αφορά οφειλέτες που είναι ήδη σε αδυναμία και βρίσκονται την 31.12.2018 σε μία προσωρινή ρύθμιση (π.χ. καταβολής μόνο τόκων) και θα έχουν στο άμεσο μέλλον να αντιμετωπίσουν την επαναφορά της κανονικής δόσης
 • Το πρόγραμμα δεν αφορά υπερχρεωμένους οφειλέτες οι οποίοι έχουν πολλές άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές, όμως, το στεγαστικό τους δάνειο, για προφανείς λόγους, συνέχιζαν να το αποπληρώνουν.
 • Το πρόγραμμα δεν αφορά την προστασία της κατοικίας αν ο δανειολήπτης για οποιονδήποτε λόγο δεν διαμένει ήδη σε αυτή.
 • Το πρόγραμμα δεν εφαρμόζεται αν, ο δανειολήπτης ή άλλα μέλη της οικογένειάς του έχουν κινητή ή ακίνητη περιουσία που υπερβαίνει το ποσόν των 80.000 ευρώ.
 • Το πρόγραμμα δεν εφαρμόζεται αν η εξασφαλισμένη οφειλή, όπως έχει διογκωθεί με τόκους υπερημερίας και τα έξοδα, υπερβαίνει το ποσόν των 130.000 ευρώ.
 • Το πρόγραμμα δεν αφορά τις μη εξασφαλισμένες οφειλές, οι οποίες θα συνεχίζουν να διογκώνονται και να εκκρεμούν σε βάρος του δανειολήπτη.
 • Το πρόγραμμα δεν εφαρμόζεται σε όσους υπερβαίνουν το χαμηλό εισοδηματικό οικογενειακό κριτήριο.
 • Είναι, ωστόσο, μύθευμα ότι όσοι δεν αποκλείονται από τα παραπάνω κριτήρια αποκτούν το δικαίωμα μίας προσιτής ρύθμισης της μεμονωμένης έστω οφειλής. Οι τράπεζες έχουν το δικαίωμα να περιφρονήσουν την αίτηση που υποβάλλεται στην πλατφόρμα, να μην απαντήσουν ποτέ σε αυτή ή να προβάλλουν οποιαδήποτε άλλη πρόταση. Σε αυτή την περίπτωση, με την πάροδο μηνός, η διαδικασία «ΤΕΡΜΑΤΙΖΕΤΑΙ».
 • Ο υπερχρεωμένος οφειλέτης έχει στην προηγούμενη περίπτωση τη δυνατότητα μόνο να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, σε ασφυκτικές προθεσμίες, να υποβληθεί σε μία ανάλογη του Νόμου Κατσέλη δικαστική, εντέλει και μακρόχρονη, αντιδικία για να διεκδικήσει την πενιχρή και ασήμαντη μεμονωμένη ρύθμιση.
 • Σε περίπτωση που δεν γίνει δεκτή η αίτηση του δανειολήπτη που αναγκάζεται να προσφύγει στα δικαστήρια, επειδή αρνήθηκαν οι τράπεζες να συμμετάσχουν στη διαδικασία, θα του επιβληθεί χρηματική ποινή μέχρι το 5% της οφειλής του, με ανώτερο το ποσόν των 5.000 ευρώ και ελάχιστο το ποσόν των 1.500 ευρώ!! Ούτε λόγος δε για κύρωση στην τράπεζα που θα περιφρονήσει τη διαδικασία και την περίφημη «πλατφόρμα»!
 • Οι τράπεζες έχουν κίνητρο να περιφρονήσουν τη διαδικασία και την πλατφόρμα, καθώς ο δανειολήπτης δεν θα έχει, μέχρι να δικαιωθεί στο μακρόχρονο αγώνα του για την ασήμαντη ρύθμιση, προστασία από πλειστηριασμούς, παρά μόνο αν πετύχει προσωρινή δικαστική προστασία και με την προϋπόθεση ότι θα καταβάλλει για κάθε δεκτική ρύθμισης οφειλή το ήμισυ της ενήμερης δόσης.
 • Αν, πάλι, ένας πιστωτής υποβάλλει πρόταση, όχι όμως και άλλος πιστωτής απέναντι στον οποίο υπάρχει επιδεκτική ρύθμισης απαίτηση, ο δανειολήπτης είναι και πάλι υποχρεωμένος να προσφύγει στο Δικαστήριο καθώς διαφορετικά δεν απολαμβάνει απέναντι στους λοιπούς πιστωτές προστασία.
 • Εάν δεν ενταχθούν με δικαστική απόφαση όλες οι δεκτικές ρύθμισης οφειλές σε ρύθμιση, ο δανειολήπτης δεν δικαιούται ούτε την (απροσδιόριστη) επιδότηση ούτε η κατοικία του προστατεύεται από πλειστηριασμούς.
 • Είναι, εξάλλου, πρακτικά αδύνατο να ρυθμιστούν περισσότερες δεκτικές ρύθμισης οφειλές γιατί μία τέτοια δυνατότητα δεν καλύπτεται από τις πραγματικές δυνατότητες που επιτρέπουν τα κριτήρια αποκλεισμού αλλά και γιατί, τελικά, δεν έχουν κίνητρο ούτε οι λοιποί πιστωτές.
 • Είναι απίθανη η περίπτωση κάποιας άξιας λόγου διαγραφής οφειλής. Λόγω της σώρευσης των προϋποθέσεων για την ένταξη στη ρύθμιση που εφαρμόζονται, το όφελος δεν θα υπερβαίνει κάποια μικρή έκπτωση και αυτή θα τη λάβει ο δανειολήπτης μόνο αν έχει τηρήσει τη ρύθμιση για 25 έτη ή μέχρι τα ογδόντα του.
 • Αν στο μέλλον (στα προσεχή 25 έτη) περιέλθει και σε πρόσκαιρη αδυναμία δεν θα χάσει μόνο την ασήμαντη έκπτωση αλλά θα πρέπει να επιστρέψει και την όποια (απροσδιόριστη) επιδότηση.
 • Με δεδομένο ότι η ρύθμιση της μεμονωμένης οφειλής (και όχι του συνόλου των χρεών) γίνεται στο 120% της αξίας του ακινήτου, η όποια επιδότηση, σε σχέση με την προστασία της κύριας κατοικίας στο Νόμο Κατσέλη που κατάργησε η Κυβέρνηση, δεν οδηγεί σε χαμηλότερη δόση για τον ίδιο τον οφειλέτη.
 • Δεν εντάσσεται ο δανειολήπτης στο πρόγραμμα αν η αίτησή του για την ένταξη στο ν. 3869/2010 έχει απορριφθεί λόγω δόλιας αδυναμίας. Δεν πρόκειται, όμως, εν προκειμένω για τους λεγόμενους στρατηγικούς κακοπληρωτές αλλά για εκείνους που τη δεκαετία του 2000, της επιθετικής πιστωτικής επέκτασης, δεν διαχειρίστηκαν επιτυχώς την πιστοληπτική τους ικανότητα αφού με αυτό το κριτήριο χαρακτηρίστηκαν ως τέτοιοι.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ