Περιζήτητο το ομόλογο της Alpha - Υπερκαλύφθηκε κατά 5 φορές

Πλέον η εξάρτηση της από τον ELA περιορίζεται κάτω από το επίπεδο των 6 δισ.

Περιζήτητο το ομόλογο της Alpha - Υπερκαλύφθηκε κατά 5 φορές

Με επιτυχία στέφθηκε η έκδοση της καλυμένης ομολογίας ύψους 500 εκατ. ευρώ, πενταετούς διάρκειας και αποδόσεως 2,75%, της Alpha Bank στo πλαίσιο του προγράμματος καλυμμένων ομολογιών που προβλέ́πει απευθείας έκδοση από την τράπεζα έως του ποσού των 8 δισ. ευρώ.

Η έκδοση προσέλκυσε μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον μετά από σειρά επιτυχημένων συναντήσεων (roadshow) με θεσμικούς επενδυτές στο Λονδίνο, τη Φρανκφούρτη και το Μιλάνο. Το βιβλίο προσφορών υπερκαλύφθηκε σχεδόν 5 φορές, με το μεγαλύτερο μέρος της Εκδόσεως να καλύπτεται από διεθνείς θεσμικούς επενδυτές (93%).

Χαρακτηριστικό του μεγάλου ενδιαφέροντος είναι ότι το βιβλίο προσφορών έκλεισε σε μόλις 2,5 ώρες, ενώ το 93% της έκδοσης καλύφθηκε από ξένους θεσμικούς επενδυτές από διάφορες χώρες, μεταξύ άλλων το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, τη Γερμανία και τις ΗΠΑ.

Η εκδοθείσα Καλυμμένη Ομολογία εισήχθη προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λουξεμβούργου και αξιολογήθηκε από τους οίκους πιστοληπτικής αξιολογήσεως Moody’s και Fitch με διαβάθμιση Β3 και B αντιστοίχως.

Πλέον η εξάρτηση της Alpha Bank από τον ELA περιορίζεται κάτω από το επίπεδο των 6 δισ. ευρώ, έναντι 7 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2017 και 8 δισ. ευρώ τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Η μεγάλη ανταπόκριση των επενδυτών στην έκδοση, σε συνδυασμό με την αύξηση των συναλλαγών repos στη διατραπεζική αγορά αλλά και τις άλλες κινήσεις της τράπεζας (ρευστοποιήσεις στοιχείων ενεργητικού), δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τον ταχύτερο μηδενισμό του ELA: από το τέλος του 2019, που προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμό της τράπεζας ,πλέον αυτό μπορεί να επιτευχθεί στις αρχές του επόμενου έτους.

Συντονιστές της Εκδόσεως (Joint Lead Managers) ήταν οι Barclays, Citi, Commerzbank, JP Morgan, NatWest Markets.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος – CEO της Alpha Bank, κ. Δημήτριος Π. Μαντζούνης δήλωσε πώς «η επιτυχία της εκδόσεως ισχυροποιεί περαιτέρω την παρουσία της Alpha Bank στις διεθνείς αγορές, επιβεβαιώνοντας εκ νέου την ικανότητά της να υποστηρίζει με συνέπεια ανάλογες συναλλαγές. Επιπλέον, συνεισφέρει στην επίτευξη του επιχειρησιακού στόχου της Τραπέζης για διαφοροποίηση της χρηματοδοτικής της βάσεως και επιταχύνει την αποδέσμευσή της από την χρηματοδότηση μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος.