Ποιές ρυθμίσεις προσφέρουν οι τράπεζες σε δανειολήπτες με «κόκκινα» δάνεια

Πώς να γλιτώσετε από τους πλειστηριασμούς

Ποιές ρυθμίσεις προσφέρουν οι τράπεζες σε δανειολήπτες με «κόκκινα» δάνεια

Σε ρυθμίσεις των δανείων, προσφέροντας «κούρεμα» που ξεκινά από το 20%-25% και φθάνει το 60%-70% ή στις πλέον ευάλωτες ομάδες, προχωρούν η μία μετά την άλλη οι τράπεζες.

Στόχος είναι η επιβίωση μισθωτών και ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με την κατάρρευση του εισοδήματός τους εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, αλλά αποτελούν και την πλέον κρίσιμη μάζα της πελατείας των τραπεζών στα στεγαστικά δάνεια.

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, το ύψος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) μειώθηκε κατά 7,6% (ή 8,2 δισεκ. ευρώ) το Σεπτέμβριο του 2017 συγκριτικά με το Μάρτιο του 2016 (όταν τα ΜΕΑ έφθασαν στο υψηλότερο επίπεδο) και διαμορφώθηκε σε 100,4 δισεκ. ευρώ ή 44,6% των συνολικών ανοιγμάτων.

Η βελτίωση κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2017 ήταν αποτέλεσμα κυρίως διαγραφών δανείων, ενώ θετικά συνέβαλε στη μείωση και η πώληση δανείων εκ μέρους των τραπεζών.

Οι πωλήσεις δανείων συνεχίστηκαν και το δ' τρίμηνο του έτους. Με βάση τις εκθέσεις προόδου που έχει δημοσιεύσει η Τράπεζα της Ελλάδος, κρίνεται επαρκής η πρόοδος ως προς τους στόχους αποτελεσμάτων

Οι ρυθμίσεις που δίνονται από τις τράπεζες είναι οι εξής:

• Επιµήκυνση του χρόνου αποπληρωµής του δανείου τόσο, ώστε η µέγιστη διάρκεια να ανέλθει σε 40 έτη.

• Μείωση της µηνιαίας δόσης κατά 60%-70% για χρονική διάρκεια από 1,5 έως 3 έτη, ανάλογα την τράπεζα.

• Πληρωµή µόνο τόκων για 3 χρόνια.

• Μείωση του επιτοκίου από 0,50% έως 0,80%. Η µείωση γίνεται, σύµφωνα µε τραπεζικές πηγές, διότι τα περισσότερα µη εξυπηρετούµενα στεγαστικά δάνεια έχουν ήδη χαµηλά επιτόκια, καθώς η βάση τους είναι το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (σήµερα 0,05% συν ένα περιθώριο της τάξης του 2,5%-2,8%).

• Ετήσιο «κούρεµα» µε βάση την αξία της περιουσίας του δανειολήπτη

• 4 χρόνια πάγωµα: Μία άλλη ρύθµιση παγώνει ένα τµήµα του δανείου για 4 χρόνια.

• «Κούρεµα» έως 70%: Στις πλέον ευάλωτες οµάδες, όπως οι άνεργοι, οι ασθενείς και όσοι δεν διαθέτουν άλλα περιουσιακά στοιχεία πλην της κατοικίας που αγοράσθηκε µε το δάνειο, προβλέπεται κούρεµα από 40% έως και 70% και ρύθµιση του υπολοίπου ποσού µε αύξηση της διάρκειας του δανείου, µείωση του επιτοκίου και µείωση της µηνιαίας δόσης. Όσοι από τους εν λόγω δανειολήπτες δεν µπορούν να αντεπεξέλθουν ακόµη και σε αυτή τη ρύθµιση, τότε υπάρχει το σενάριο της εθελοντικής παράδοσης του ακινήτου στην τράπεζα µε στόχο αυτή να το πουλήσει.

Κούρεμα 90% από την Eurobank

Την πρώτη κίνηση έκανε χθες η Eurobank προσφέροντας γενναιόδωρο κούρεμα σε δανειολήπτες πελάτες της, που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από δάνεια καταναλωτικά και από πιστωτικές κάρτες.

Το νέο κούρεμα που προτείνει η Eurobank αφορά χρέη που δεν έχουν εξυπηρετηθεί για παραπάνω από 10 χρόνια. Εξ ου και η τόσο μεγάλη έκπτωση του κουρέματος.

Η τράπεζα θα διαγράψει το 70% - 75% της βασικής οφειλής, αλλά και το σύνολο των τόκων και λοιπών εξολογιστικών χρεώσεων σε δανειολήπτες μη εξυπηρετούμενων καταναλωτικών δανείων και χρεών από κάρτες-χωρίς εξασφαλίσεις-, στο πλαίσιο της υιοθέτησης ρυθμίσεων με στόχο την οριστική λύση του προβλήματος. Μάλιστα, η διαγραφή δύναται σε ορισμένες περιπτώσεις να φθάσει -λογιστικά- το 90%.

Η Eurobank έχει αποστείλει επιστολές σε 50.000-60.000 δανειολήπτες και τους καλεί να αποπληρώσουν το 25%-30% του δανείου τους.
Η ρύθμιση αφορά συνολικά 300 εκατ. ευρώ καταναλωτικά δάνεια και οφειλές σε κάρτες και σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πρόκειται για δάνεια ύψους 5.000-7.000 ευρώ. Το πακέτο της ρύθμισης είναι νέο και δεν σχετίζεται με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους 1,5 δισ. ευρώ που πούλησε πρόσφατα η τράπεζα σε ξένη εταιρεία.
Σε ανάλογες κινήσεις αναμένεται, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, να προχωρήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα και οι υπόλοιπες τράπεζες, στην προσπάθεια να μειώσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.
.