Αυτός είναι ο «χάρτης» των κόκκινων δανείων – Πόσοι έχουν απλήρωτες υποχρεώσεις

Αυτός είναι ο «χάρτης» των κόκκινων δανείων – Πόσοι έχουν απλήρωτες υποχρεώσεις
Πόσοι είναι οι Έλληνες που βαρύνονται και «κόκκινο» στεγαστικό δάνειο και πόσοι έχουν απλήρωτο το καταναλωτικό τους; Τα νεώτερα στοιχεία ήρθαν στην επιφάνεια μέσα από την ομιλία του υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας ο οποίος εκτός από ποσοστά έδωσε στη δημοσιότητα και απόλυτα νούμερα. Ιδού λοιπόν

Ο υποδιοικητής της ΤτΕ χαρτογράφησε την εικόνα των προβληματικών δανείων και ανέφερε ότι ποσοστά των μη εξυπηρετούμενων δανείων ανά κατηγορία δανείων διαμορφώνονται σε 41,5% για τα στεγαστικά, 44,4% για τα επιχειρηματικά και 54% για τα καταναλωτικά δάνεια και αφορούν περίπου 464 χιλιάδες, 423 χιλιάδες και 1,9 εκατομμύριο δανειολήπτες αντίστοιχα. Το ήμισυ των δανείων σε καθυστέρηση είναι καταγγελλμένα (48 δισ. ευρώ), ενώ τα υπόλοιπα κατανέμονται ισόποσα σε καθυστερούμενα άνω των 90 ημερών (28 δισ. ευρώ) και σε αβέβαιης είσπραξης (unlikely to pay, ύψους 30 δισ. ευρώ). Σημειώνεται επίσης ότι περίπου 15 δισ. ευρώ από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αφορούν δάνεια που τελούν σε καθεστώς νομικής προστασίας. Από αυτά, περίπου 9,3 δισ. ευρώ αφορούν στεγαστικά, 3,5 δισ. ευρώ καταναλωτικά και 2,1 δισ. ευρώ επιχειρηματικά δάνεια, ποσά που ανά κατηγορία μη εξυπηρετούμενων δανείων αντιστοιχούν περίπου στο ένα τρίτο των στεγαστικών, στο ένα τέταρτο των καταναλωτικών και μόλις στο 3,5% των επιχειρηματικών δανείων.

Ειδικότερα, δυσμενή εικόνα εμφανίζουν τα δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπου από δάνεια ύψους 46 δισ. ευρώ που έχουν χορηγηθεί σε 162 χιλιάδες επιχειρήσεις, τα 27 δισ. ευρώ (58,9%) εμφανίζονται ως μη εξυπηρετούμενα και αφορούν 73 χιλιάδες επιχειρήσεις, αλλά και τα δάνεια προς πολύ μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, όπου από συνολικά ανοίγματα 25 δισ. ευρώ 588 χιλιάδων δανειοληπτών, τα 17 δισ. ευρώ είναι μη εξυπηρετούμενα (68,3%) και αφορούν 343 χιλιάδες δανειολήπτες. Συγκριτικά μικρότερης έκτασης είναι το πρόβλημα για τις μεγάλες επιχειρήσεις, όπου σε σύνολο 30 χιλιάδων επιχειρήσεων στις οποίες έχουν χορηγηθεί δάνεια 64 δισ. ευρώ, οι 7 χιλιάδες επιχειρήσεις εμφανίζουν δυσκολία στην αποπληρωμή δανείων ύψους 17 δισ. ευρώ (26,7%). Αποκαλυπτική είναι η εικόνα των κλάδων κατασκευών και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, επισήμανε ο υποδιοικητής της ΤτΕ. Σύμφωνα με στοιχεία Δεκεμβρίου 2016, από δάνεια ύψους 22,8 δισ. ευρώ που έχουν χορηγηθεί προς επιχειρήσεις των δύο προαναφερθέντων κλάδων, περισσότερα από τα μισά (12,6 δισ. ευρώ, 55,2%) καταγράφονται ως μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Τα 2/3 από αυτά αφορούν δάνεια που βρίσκονται σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών ή έχουν καταγγελθεί, ενώ το υπόλοιπο 1/3, αν και εξυπηρετείται κανονικά προς το παρόν, κρίνεται ότι είναι αβέβαιης είσπραξης (δηλ. υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες να εμφανίσουν προβλήματα στην αποπληρωμή τους στο μέλλον). Αντίστοιχα, από τις περίπου 67 χιλιάδες επιχειρήσεις των κλάδων κατασκευών και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας που έχουν λάβει δάνειο, περίπου 39 χιλιάδες εμφανίζουν δυσκολία στην αποπληρωμή των υποχρεώσεών τους. Οι τράπεζες και οι επιχειρήσεις των δύο αυτών κλάδων έχουν ήδη συνομολογήσει ρυθμίσεις για δάνεια ύψους 4,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων σχεδόν το ένα τρίτο εμφανίζει εκ νέου καθυστέρηση, με αποτέλεσμα οι κλάδοι να έχουν χειρότερη εικόνα σε σύγκριση με τον μέσο όρο των επιχειρηματικών δανείων. Για τα δάνεια αυτής της κατηγορίας οι τράπεζες έχουν σχηματίσει συσσωρευμένες προβλέψεις ύψους 6,3 δισ. ευρώ και έχουν εξασφαλίσεις, κυρίως ακίνητα, αξίας 5,9 δισ. ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ