Τράπεζα Πειραιώς: Αύξηση στα κέρδη προ φόρων το α΄ τρίμηνο

Τράπεζα Πειραιώς: Αύξηση στα κέρδη προ φόρων το α΄ τρίμηνο
Αύξηση στα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων 11% σε ετήσια βάση ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς για το α' τρίμηνο του 2017.

Συγκεκριμένα, ανήλθαν σε €258 εκατ. έναντι €232 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα, λόγω της αύξησης των συνολικών καθαρών εσόδων κατά 3% και της μείωσης κατά 4% των λειτουργικών εξόδων. Στην Ελλάδα, τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων ανήλθαν στα €245 εκατ. έναντι €216 εκατ. το α' τρίμηνο του 2016, σημειώνοντας άνοδο 13%.

Τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε οριακή ζημία ύψους €6 εκατ. το α' τρίμηνο του 2017, σε σύγκριση με ζημία €35 εκατ. το α' τρίμηνο 2016. Στην Ελλάδα το α' τρίμηνο 2017 αναγνωρίσθηκαν καθαρές ζημιές €13 εκατ. έναντι ζημίας €19 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Οι προβλέψεις δανείων το α' τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε €258 εκατ. έναντι σχεδόν ίδιου ποσού το α' τρίμηνο 2016, ενώ ο δείκτης κάλυψης NPLs έφθασε στο 68% από 66% ένα χρόνο πριν. Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, η παρατεταμένη αβεβαιότητα στο εξωτερικό περιβάλλον στην αρχή του έτους, δεν επέτρεψε την αποκλιμάκωση του κόστους προβλέψεων, που ως ποσοστού επί των δανείων, ανήλθε στις 218 μ.β. στο α' τρίμηνο 2017 σε επίπεδο Ομίλου, από 212 μ.β. στο α' τρίμηνο 2016.

Τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών, τα οποία αποτελούν τις οργανικές πηγές εσόδων και αντιπροσωπεύουν άνω του 90% των καθαρών εσόδων, διαμορφώθηκαν σε €521 εκατ., στο ίδιο επίπεδο με το α' τρίμηνο του 2016. Στην Ελλάδα, τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών ανήλθαν σε €478 εκατ., 1% υψηλότερα σε ετήσια βάση.

Τα καθαρά έσοδα τόκων διαμορφώθηκαν σε €440 εκατ., 2% χαμηλότερα έναντι του α' τριμήνου του 2016, επηρεαζόμενα αρνητικά από τη μείωση των δανειακών υπολοίπων, αλλά και την περαιτέρω μείωση του Euribor που αποτελεί τη βάση τιμολόγησης των περισσότερων στοιχείων ενεργητικού. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η επίδραση αυτή αντισταθμίσθηκε εν μέρει από τη συνεχιζόμενη μείωση του κόστους χρηματοδότησης. Στην Ελλάδα, τα καθαρά έσοδα τόκων διαμορφώθηκαν σε €405 εκατ., οριακά χαμηλότερα κατά 1% ετησίως.

Η αποκλιμάκωση του κόστους προθεσμιακών καταθέσεων στην Ελλάδα συνεχίσθηκε: τo κόστος των νέων προθεσμιακών καταθέσεων έφτασε τις 63 μονάδες βάσης (μ.β.) το Μάρτιο 2017, κατά 2 μ.β. χαμηλότερα από τα τέλη του 2016, με το μέσο επιτόκιο για το σύνολο των καταθέσεων να διαμορφώνεται στις 47 μ.β. το 1ο 3μηνο 2017, κινούμενο πτωτικά σε σχέση με τις 61 μ.β. του 1ου 3μήνου 2016. To καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ΝΙΜ) του Ομίλου βελτιώθηκε ελαφρώς στο 2,70% το 1ο 3μηνο 2017 από 2,67% το 1ο 3μηνο 2016, καταγράφοντας και στην Ελλάδα βελτίωση αντιστοίχου επιπέδου.

Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν στα €81 εκατ., 10% υψηλότερα έναντι του αντίστοιχου περσινού διαστήματος, κυρίως από τις εργασίες εμπορικής τραπεζικής. Στην Ελλάδα, τα καθαρά έσοδα προμηθειών έφθασαν τα €74 εκατ., παρουσιάζοντας ετήσια άνοδο 11%, κυρίως λόγω υψηλότερων προμηθειών από acquiring καρτών και πληρωμές. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών του Ομίλου ως ποσοστό του ενεργητικού αυξήθηκαν κατά το 1ο 3μηνο 2017 στις 50 μ.β. από τις 44 μ.β. το 1ο 3μηνο 2016, ενώ παρόμοια τάση ήταν εμφανής και στις εγχώριες δραστηριότητες (49 μ.β. από 43 μ.β. το 1ο 3μηνο 2016).

Το λειτουργικό κόστος διαμορφώθηκε στα €294 εκατ., μειωμένο κατά 4% έναντι του α' τριμήνου του 2016, ως αποτέλεσμα της μείωσης τόσο των εξόδων διοικητικής λειτουργίας, όσο και των δαπανών προσωπικού. Τα έξοδα προσωπικού έφτασαν τα €144 εκατ. ή 5% χαμηλότερα σε σχέση με το α' τρίμηνο 2016, λόγω της πλήρους ενσωμάτωσης του οφέλους από το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου που πραγματοποιήθηκε το 2016 και αφορούσε περίπου 1.200 εργαζόμενους. Τα γενικά διοικητικά έξοδα σημείωσαν πτώση περίπου 3% έναντι του περσινού τριμήνου λόγω του κλεισίματος 70 καταστημάτων, πρωτοβουλιών ψηφιοποίησης, χαμηλότερων διαφημιστικών δαπανών και προσπαθειών μείωσης των δαπανών σε όλους τους τομείς. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα για το α' τρίμηνο 2017 διαμορφώθηκε σε 53% από 57% το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ στην Ελλάδα σε 51% από 55% αντίστοιχα.

Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν σε €41,0 δισ. στα τέλη Μαρτίου 2017, μειωμένες κατά €1,4 δισ., έναντι του Δεκεμβρίου 2016 (-3%), κυρίως λόγω εκροών στην Ελλάδα (€1,3 δισ.), ακολουθώντας παρόμοια τάση με την ίδια περίοδο του 2016 (-€1,1 δισ.), ενώ σε ετήσια βάση σημείωσαν άνοδο κατά €2,6 δισ. ή 7%. Οι καταθέσεις στην Ελλάδα έφτασαν στα €38,0 δισ., ενώ οι καταθέσεις εξωτερικού στα €2,9 δισ. στο τέλος του α' τριμήνου 2017.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ