Τα δικαστήρια σου δίνουν 60% πιθανότητες να ρυθμίσεις το στεγαστικό σου - Δες πώς

Τα δικαστήρια σου δίνουν 60% πιθανότητες να ρυθμίσεις το στεγαστικό σου - Δες πώς

Στα Ειρηνοδικεία στρέφονται και πάλι τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά σε μια απέλπιδα προσπάθεια να ρυθμίσουν τις οφειλές τους στις τράπεζες. Φέτος αλλά και το 2018 εκτιμάται ότι θα εκδικαστούν πάνω από 100.000 υποθέσεις που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη και αναμένεται ότι θα ρυθμιστούν δάνεια συνολικού ύψους 18 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ένα ποσοστό 60% - 70% επιτυγχάνει διευθέτηση των δανειακών του υποχρεώσεων ή προστασία της πρώτης του κατοικίας, με «κούρεμα» μέρους της οφειλής και ρύθμιση του υπολοίπου σε βάθος χρόνου ενώ ένα ποσοστό 40% - 30% δικαιώνει την τράπεζα ως προς τις διεκδικήσεις της απέναντι σε δανειολήπτες.

Nοικοκυριά, ελεύθεροι επαγγελματίες και μικροέμποροι , μπορούν να προστατεύσουν την κύρια κατοικία τους, από πλειστηριασμούς με την προϋπόθεση :

Α) Να προσφύγουν στις διατάξεις του νόμου Κατσέλη, μέχρι στις 31-12-2018, εφόσον βέβαια πληρούν κάποιες βασικές προϋποθέσεις.
Οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν είναι :
- Το μηνιαίο διαθέσιμο εισόδημα τους , να μην υπερβαίνει τις «εύλογες δαπάνες διαβίωσης», προσαυξημένες κατά 70%.
Με τα σημερινά δεδομένα, για ένα άτομο θα πρέπει να είναι μέχρι 1.159,4 ευρώ, για ζευγάρι τα 1.972 ευρώ, για ζευγάρι με ένα παιδί 2.448 ευρώ, με δυο παιδιά 2.924 ευρώ και με τρία παιδιά 3.400 ευρώ.
- Η αντικειμενική αξία του ακινήτου (πρώτη κατοικία), κατά το διάστημα συζήτησης της αίτησης, να μην υπερβαίνει τις 180.000 ευρώ για τον άγαμο, προσαυξημένη κατά 40.000 ευρώ για τον έγγαμο 220.000 ευρώ) και κατά 20.000 ευρώ για κάθε παιδί.
Σημειώνεται ότι οι δανειολήπτες, που έχουν προσφύγει στον ν.3869/2010 , με α' κατοικία μικρότερης αντικειμενικής αξίας από 120.000 ευρώ για τον άγαμο και έως 220.000 για ζευγάρι με 3 παιδιά, τους δίνεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης χορήγησης βοηθήματος, από το Δημόσιο (Υπ.Οικονομίας) για χρονική περίοδο τριών ετών.

Στο ν.Κατσέλη, υπάγονται όλα τα χρέη, εκτός....
Σήμερα ένας οφειλέτης μπορεί να απαλλαγεί από το χρέος του (Ιδιωτικό ,Δημόσιο ), αρκεί να το εντάξει στο ν.3869/2010 (ν.Κατσέλη). Όμως στην αίτηση δεν μπορούν να περιληφθούν οι παρακάτω οφειλές:

• Οφειλή που αναλήφθηκε εντός του έτος πριν από την κατάθεση της αίτησης αρ.1 παρ.4 περ.α ν.3869/2010. Αν στην αίτηση περιλαμβάνονται και χρέη που αναλήφθηκαν εντός του έτους από την κατάθεση της αίτησης, η αίτηση θα απορριφθεί ως μη νόμιμη μόνο ως προς αυτά, ενώ τα υπόλοιπα μπορούν να εισέλθουν σε ρύθμιση από το δικαστήριο 22/2014 Ειρ.Φλώρινας (εκουσίας). Τον σχετικό ισχυρισμό προβάλλουν ως ένσταση οι πιστωτές 22/2014 Ειρ.Φλώρινας (εκουσίας).
• Οφειλή ,που βεβαιώθηκε το τελευταίο έτος, πριν από την κατάθεση της αίτησης, με τις εξαιρέσεις επί βεβαιωμένων οφειλών προς φορείς του Δημοσίου Τομέα, όπως αναλύονται παραπάνω 1036/18-03-2016 εγκ.Υπ.Οικ. αρ.1 παρ.4 περ.α ν.3869/2010
• Οφειλή, που δημιουργήθηκε από αδικοπραξία που τελέστηκε από τον οφειλέτη με δόλο ή βαρεία αμέλεια αρ.1 παρ.4 εδ.1 περ.α ν.3869/2010
• Οφειλή, που αφορά σε διοικητικά πρόστιμα ή σε χρηματικές ποινές αρ.1 παρ.4 περ.γ ν.3869/2010
• Οφειλή ,που αφορά στην υποχρέωση διατροφής συζύγου ή τέκνου αρ.1 παρ.4 περ.δ ν.3869/2010
Η αίτηση δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνει μόνο βεβαιωμένες οφειλές προς φορείς του Δημοσίου (βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση κατά τον ΚΦΔ, τον ΚΕΔΕ ή τον Τελωνειακό Κώδικα, βεβαιωμένες οφειλές προς τους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και τα νομικά πρόσωπά τους, βεβαιωμένες οφειλές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης) αρ.1 παρ.2 ν.3869/2010.

Ένταξη ελ. επαγγελματιών και άλλων επιτηδευματιών στο νόμο 3869/2010
Την αίτηση μπορούν να καταθέσουν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες διευκρίνηση Υπ.Αναπτ. Β13-5/1.2.2013.
Στα πλαίσια του ν. 3869/2010. υπάγονται και οι επαγγελματίες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, όπως π.χ. γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι κλπ, ομοίως, οδηγοί αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί, υδραυλικοί, ηλεκτρονικοί, προγραμματιστές, που αποκλειστικώς ή κατά κύριο λόγο προσφέρουν την προσωπική τους εργασία και δεν χαρακτηρίζονται έμποροι.
Προσθέτως υπάγονται και όσοι ήταν έμποροι, έπαψαν όμως την εμπορία ή την οικονομική τους δραστηριότητα χωρίς κατά την παύση αυτή, να έχουν παύσει τις πληρωμές τους. (άρθρο 2 παρ. 3 πτωχευτικού κώδικα).
Σημειώνεται περαιτέρω, ότι νομολογιακά και ερμηνευτικά στο πεδίο εφαρμογής του νόμου ήδη υπάγονται και οι «μικροέμποροι» δηλαδή φυσικά πρόσωπα που ασκούν την εμπορική τους δραστηριότητα κατά βάση μέσα από την προσωπική τους εργασία, αποβλέποντας στον βιοπορισμό τους, και έχουν περιορισμένες οφειλές από εμπορικές πράξεις.
Τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και ως εκ τούτου δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση , για δικαστική ρύθμιση των χρεών.

Β) Εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών τους , με τους πιστωτές τους
Τέλος, οι Πιστοποιημένες Ενώσεις Καταναλωτών ,που ανήκουν στο Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή , παρέχουν "δωρεάν " συμβουλευτική και στήριξη , σε όποιο δανειολήπτη ζητήσει την ενημέρωσή του και για τις δύο περιπτώσεις , προκειμένου το κάθε χρεωμένο νοικοκυριό να σώσει το σπίτι του, από πλειστηριασμό

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ