Πτώση 37,5% στον χρηματοοικονομικό πλούτο των ελληνικών νοικοκυριών

Πτώση 37,5% στον χρηματοοικονομικό πλούτο των ελληνικών νοικοκυριών
Κατά 37,5% υποχώρησε ο χρηματοοικονομικός πλούτος των ελληνικών νοικοκυριών την περίοδο 2008 - 2016, σύμφωνα με άρθρο των Κωνσταντίνα Μάνου και Ευαγγελία Παπαπέτρου, στο 44o οικονομικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Οι δύο οικονομολόγοι, μεταξύ άλλων, διαπιστώνουν αποστροφή των νοικοκυριών προς τον κίνδυνο και αναδιάταξη του χαρτοφυλακίου τους, με εστίαση στις πιο άμεσα ρευστοποιήσιμες μορφές πλούτου, όπως οι καταθέσεις. Στο πλαίσιο αυτό, παρατηρείται σημαντική μείωση του μεριδίου σε μετοχές, χρεόγραφα και αμοιβαία κεφάλαια.

Στο άρθρο επισημαίνεται επίσης, ότι παρά την κρίση, καταγράφεται ταχεία αύξηση των δανειακών υποχρεώσεων των νοικοκυριών, κυρίως, χάρη στις επενδύσεις στην αγορά ακινήτων.

Όσον αφορά την αποταμίευση, παρατηρείται πτωτική πορεία από το 2008 και μετέπειτα, εξαιτίας της συρρίκνωσης των επενδύσεων σε κατοικίες και εξοπλισμό, αλλά και της μεγάλης αποεπένδυσης σε χρηματοοικονομικά στοιχεία.
Από την ανάλυση των διαθέσιμων στοιχείων, προκύπτει ακόμη, ότι το εισόδημα από εξαρτημένη εργασία διαθέτει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία συμμετοχή στο διαθέσιμο εισόδημα, ενώ ακολουθούν το λειτουργικό πλεόνασμα, οι κοινωνικές παροχές και τέλος, το καθαρό εισόδημα περιουσίας.

Μετά το 2010 ωστόσο, μεγάλη μείωση υπέστησαν και οι τέσσερις αυτές συνιστώσες, με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση των καταναλωτικών δαπανών των νοικοκυριών. Ιδιαίτερη κάμψη καταγράφεται στις δαπάνες για αγορές διαρκών καταναλωτικών αγαθών.

Στον αντίποδα, αύξηση παρατηρείται στις δαπάνες για αγορές βασικών αναγκών, γεγονός το οποίο υποδηλώνει τη μεταβολή του καταναλωτικού προτύπου των νοικοκυριών.

πηγή: naftemporiki.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ