Στον όμιλο TAS Group η θυγατρική της Eurobank στην Ουκρανία

Στον όμιλο TAS Group η θυγατρική της Eurobank στην Ουκρανία
Ολοκληρώθηκε στις 23 Δεκεμβρίου η πώληση της Universal Bank, ουκρανικής θυγατρικής της Eurobank, στον όμιλο TAS Group, μετά τη λήψη όλων των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων και αδειών.

Η συναλλαγή αυτή εντάσσεται στο στρατηγικό σχεδιασμό της Eurobank για εστίαση των δραστηριοτήτων της σε συγκεκριμένες αγορές, σχεδιασμός ο οποίος έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εφαρμόζεται με συνέπεια, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Η πώληση αυτή είναι κεφαλαιακά ουδέτερη για την Eurobank. Είναι δε σύμφωνη με την στρατηγική μακροπρόθεσμης ανάπτυξης του χρηματοοικονομικού τομέα του Ομίλου TAS Group, και θα έχει θετικό αντίκτυπο όσον αφορά στην ενδυνάμωση της θέσης του στην χρηματοοικονομική αγορά της Ουκρανίας.

Ο κ. Σταύρος Ιωάννου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Eurobank προέβη στην παρακάτω δήλωση:

«Πιστεύουμε πως αυτή η συναλλαγή είναι προς το συμφέρον τόσο των Ουκρανών πελατών του Ομίλου Eurobank όσο και των υπαλλήλων της Universal. Η ενίσχυση της ουκρανικής τράπεζας αποτελεί εχέγγυο προστασίας των συμφερόντων και των πελατών και των υπαλλήλων της Universal, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μέτοχός της έχει ένα ιστορικό σημαντικών επιδόσεων στην τοπική χρηματοοικονομική αγορά.

Η συναλλαγή δεν έχει κεφαλαιακή επίπτωση στον Όμιλό μας, και είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με την εταιρική στρατηγική συγκέντρωσης των δραστηριοτήτων της Eurobank στις αγορές όπου διαθέτει ήδη ενισχυμένη παρουσία, όπως άλλωστε προβλέπει το σχέδιο αναδιάρθρωσης του Ομίλου μας, το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Τα μέρη έχουν την πεποίθηση ότι η συναλλαγή θα συνεισφέρει στην περαιτέρω συγκέντρωση του τραπεζικού κλάδου στην Ουκρανία και στην ενίσχυση της σταθερότητάς του.

«Είμαστε ευτυχείς που επετεύχθη συμφωνία με τον Όμιλο Eurobank. Ο Όμιλος TAS Group ο οποίος περιλαμβάνει επίσης την TASCOBANK είναι προσηλωμένος στο στόχο της μακροπρόθεσμης επιχειρηματικής ανάπτυξης του χρηματοοικονομικού τομέα στην Ουκρανία.

Θα διατηρήσουμε υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πελάτη, και θα παρέχουμε όλη την αναγκαία υποστήριξη στην τράπεζα.

Η γνώση, η εμπειρία, το υψηλό στελεχιακό δυναμικό της Universal καθώς και η πελατειακή βάση της θα μας επιτρέψουν να παρέχουμε ακόμα καλύτερες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στους υφιστάμενους και νέους πελάτες μας, και να διευρύνουμε το καλυπτόμενο δίκτυο» – δήλωσε ο Sergey Tigipko, βασικός μέτοχος του Ομίλου TAS Group και Διευθύνων Σύμβουλος της TASCOMBANK.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ