Καραμούζης: Οι ελληνικές τράπεζες επέστρεψαν στην κερδοφορία μετά από έξι χρόνια

Καραμούζης: Οι ελληνικές τράπεζες επέστρεψαν στην κερδοφορία μετά από έξι χρόνια
Οι ελληνικές τράπεζες επέστρεψαν στην οργανική κερδοφορία το 2016, μετά από έξι διαδοχικά έτη απωλειών, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Eurobank Νίκος Καραμούζης στο ετήσιο Διεθνές Συνέδριο της Capital Link στο Metropolitan Club στη Νέα Υόρκη.

O Ελληνας τραπεζίτης σημειώσε τον καθοριστικό ρόλο του μακροοικονομικού και πολιτικού περιβάλλοντος, της εμπιστοσύνης των αγορών και της αξιοπιστίας των οικονομικών πολιτικών –παράγοντες που δεν ελέγχονται από τις τράπεζες, για την επιστροφή στην κανονικότητα. Όπως επισήμανε ο Έλληνας τραπεζίτης, παρά τις συνεχιζόμενες αβεβαιότητες και την οικονομική στασιμότητα, οι συνθήκες στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα παρουσιάζουν σταθερή βελτίωση, ιδίως σε επίπεδο ρευστότητας, μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) και μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs), ορθολογισμός κόστους, πώλησης μη βασικών στοιχείων ενεργητικού και εσόδων προ προβλέψεων.

«Παρ’ όλα αυτά, παραμένουμε αντιμέτωποι με βασικές προκλήσεις, όπως η αργή ανάκαμψη των καταθέσεων και η μείωση του τεράστιου φορτίου των NPEs (ύψους 106 δισ. ευρώ) που προϋποθέτει αποτελεσματική διαχείριση των προβλέψεων και των εξασφαλίσεων και την παροχή βιώσιμων, μακροπρόθεσμων λύσεων στους πελάτες, πώληση και ρευστοποίηση στοιχείων ενεργητικού NPL και διαγραφή των μη εισπρακτέων απαιτήσεων», τόνισε ο κ. Καραμούζης. Στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα περιλαμβάνονται επίσης, οι πιέσεις που ασκούνται σε επίπεδο κύκλου εργασιών, εξαιτίας της αρνητικής έκθεσης σε πιστώσεις και της απομόχλευσης, της μαζικής αναδιάρθρωσης των NPLs σε χαμηλότερα επιτόκια, καθώς και του ισχυρότερου ανταγωνισμού από τις αγορές και τα μη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Επιβαρυντικό ρόλο έχουν διαδραματίσει, επίσης, οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις που μεταμορφώνουν δραματικά το τοπίο της επιχειρηματικότητας, της εξυπηρέτησης των πελατών και των λειτουργικών μοντέλων των τραπεζών, καθώς και οι αλλαγές του κανονιστικού πλαισίου που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τις θέσεις σε κεφάλαια και τις δυνατότητες μόχλευσης.

Ο κ. Καραμούζης καταλήγει, πάντως, ότι οι τράπεζες εξακολουθούν να ενδυναμώνουν την κεφαλαιακή τους θέση, ωστόσο, η πλήρης πρόσβαση στις αγορές, η σημαντική ανάκαμψη των καταθέσεων και η ταχύτητα της επιστροφής στην κανονικότητα –όλα εξαρτώνται από τον βαθμό βελτίωσης του μακρο/πολιτικού περιβάλλοντος, της εμπιστοσύνης των αγορών και της αξιοπιστίας των οικονομικών πολιτικών –παράγοντες που δεν ελέγχονται από τις τράπεζες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ