Πόσα κόκκινα δάνεια θα κουρευτούν και πόσα θα πουληθούν μέχρι το 2019

Πόσα κόκκινα δάνεια θα κουρευτούν και πόσα θα πουληθούν μέχρι το 2019
Μείωση των κόκκινων δανείων από τα 106,9 δις. ευρώ που είναι σήμερα στα 66,7 δις. ευρώ, σταδιακά μέχρι το τέλος του 2019 προβλέπει ως κεντρικό στόχο η πρώτη έκθεση για τους Επιχειρησιακούς Στόχους Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδας.

Σκοπός της έκθεσης, όπως αναφέρει η ΤτΕ, είναι να «παρέχει μια συνολική εικόνα για την εξέλιξη των επιχειρησιακών στόχων και επιλεγμένων δεικτών απόδοσης, που έχουν τεθεί από τις ελληνικές τράπεζες».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εκτίμηση της ΤτΕ σχετικά με το πώς θα προκύψει αυτή η μείωση των κόκκινων δανείων κατά 40 δις. ευρώ:

1. Μέχρι το 2019, εκτιμάται ότι θα κοκκινίσουν και άλλα δάνεια συνολικού ύψους 30,4 δις. ευρώ. Ωστόσο, θα «αναταξινομηθούν» υφιστάμενα μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε εξυπηρετούμενα, οπότε η προσθήκη καινούργιων κόκκινων δανείων θα καλυφθεί καθώς η διαδικασία «πρασινίσματος» εκτιμάται ότι θα αφορά σε χρέη συνολικού ύψους περίπου 30,8 δις. ευρώ.

2. Οι πωλήσεις κόκκινων δανείων, εκτιμάται ότι θα ανέλθουν συνολικά στα 7,4 δις. ευρώ

3. Περίπου 13,9 δις. ευρώ θα είναι τα δάνεια που θα «κουρευτούν»

4. Από την ανταλλαγή χρέους με μετοχικό κεφάλαιο, η επίπτωση εκτιμάται ότι θα είναι οριακή: μόλις 100 εκατ. ευρώ.

5. Από τη διαδικασία ρευστοποίησης κόκκινων δανείων εκτιμάται ότι θα εξοικονομηθούν περίπου 11,5 δις. ευρώ ενώ οι εισπράξεις θα αποδώσουν 6 δις. ευρώ.

Ανά κατηγορία δανείων, η ΤτΕ θέτει τους ακόλουθους στόχους:

1. Στα στεγαστικά δάνεια –σήμερα τα κόκκινα είναι 27,6 δις. ευρώ- προβλέπεται ότι θα πρέπει να μειωθούν μέχρι το 2019 στα 19,7 δις. ευρώ ώστε ο σχετικός δείκτης να μειωθεί από το 42% στο 32%

2. Στα καταναλωτικά δάνεια –κόκκινα σήμερα είναι περίπου 15 δις. ευρώ- προβλέπεται υπερεντατική διαδικασία ρύθμισης ώστε να μειωθούν στα 6,5 δις. ευρώ μέχρι το τέλος του 2019

3. Στα επιχειρηματικά δάνεια, τα κόκκινα είναι σήμερα 64,3 δις. ευρώ και πρέπει να πέσουν στα 40,5 δις. ευρώ μέχρι το τέλος του 2019.

Έτσι, η ποσοστιαία συμμετοχή της κάθε επιμέρους κατηγορίας στη ρύθμιση των κόκκινων δανείων συνολικού ύψους 40 δις. ευρώ είναι η εξής:

1. Στεγαστικά: 21%

2. Καταναλωτικά: 22%

3. Επιχειρηματικά: 58% εκ των οποίων μικρομεσαίων επιχειρήσεων 26%, μεγάλων επιχειρήσεων 16% και ναυτιλιακά 1%

«Η διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων αποτελεί σήμερα τη σημαντικότερη πρόκληση για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος είναι υψίστης σημασίας, καθώς, πέρα από τη βελτίωση της οικονομικής ευρωστίας των τραπεζών, θα επιτρέψει την απελευθέρωση κεφαλαίων προς χρηματοδότηση άλλων, πιο παραγωγικών, κλάδων της οικονομίας και θα συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και της ανάπτυξης» αναφέρει η ΤτΕ στην σχετική της ανακοίνωση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ