Ο Σάλλας πήρε το 15% της Παγκρήτιας Τράπεζας

Ο Σάλλας πήρε το 15% της Παγκρήτιας Τράπεζας
Στο μετοχικό κεφάλαιο της Παγκρήτιας Τράπεζας θα εισέλθει, με ποσοστό 15%, ο Μιχάλης Σάλλας, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αύξησης κεφαλαίου της συνεταιριστικής τράπεζας.


Σήμερα, υπεγράφη Σύμφωνο Αμοιβαίας Κατανόησης και Εμπιστευτικότητας (MOU), στο οποίο ρητά εκφράζεται η επιθυμία συμμετοχής του κ. Σάλλα στο Συνεταιριστικό Κεφάλαιο ως Στρατηγικός Επενδυτής, με ποσοστό τουλάχιστον 15% επί του συνόλου των Συνεταιριστικών μερίδων.

Όπως αναφέρει σε δήλωσή του ο επιχειρηματίας, «γνωρίζω την τράπεζα από την ίδρυσή της και έχω παρακολουθήσει στενά την πορεία της όλα αυτά τα χρόνια. Θεωρώ την Παγκρήτια Τράπεζα άρρηκτα δεμένη με την οικονομία της Κρήτης, έχω εμπιστοσύνη στη Διοίκηση και στα στελέχη της και πιστεύω ότι η νέα προσπάθεια όλων μας θα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξή της και θα διευρύνει τις προοπτικές της προς όφελος των συνεταίρων και των πελατών της».

Η συμμετοχή του στρατηγικού επενδυτή αναμένεται να ενισχύσει και να θωρακίσει περαιτέρω την κεφαλαιακή επάρκεια της Παγκρήτιας. Τόσο η Διοίκηση της Τράπεζας όσο και ο κ. Σάλλας πιστεύουν ότι με την συνεργασία αυτή, δημιουργούνται οι δυνατότητες για την ενδυνάμωση, ανάπτυξη και αναβάθμιση των δραστηριοτήτων της Τράπεζας, προς όφελος των υφιστάμενων και μελλοντικών συνεταίρων της.

Η συμμετοχή θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις Συνεταιριστικές Τράπεζες και θα διασφαλίζει το συνεταιριστικό χαρακτήρα της Παγκρήτιας. Στόχος είναι το σύνολο της διαδικασίας - με βάση τα προβλεπόμενα από τον Νόμο, τις Εποπτικές Αρχές και το MOU - να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31 Ιανουαρίου του 2017.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ