Optima Bank: Σε εύρος 6,4 - 7,2 ευρώ η τιμή διάθεσης των μετοχών

Optima Bank: Σε εύρος 6,4 - 7,2 ευρώ η τιμή διάθεσης των μετοχών

Με βάση την ανώτατη τιμή του ανωτέρω εύρους τα συνολικά έσοδα της Έκδοσης, υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης αυτής, θα ανέλθουν σε €151.200.000.

Από 6,4 έως 7,2 ευρώ ορίστηκε το εύρος της τιμής διάθεσης των μετοχών της Optima Bank, για την εισαγωγή της τράπεζα στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σημειώνεται ότι η δημόσια προσφορά θα διαρκέσει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, από τις 27 Σεπτεμβίου ώρα 10:00 έως τις 29 Σεπτεμβρίου ώρα 16:00.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η από 22.03.2023 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας "Τράπεζα Optima bank Α.Ε." (εφεξής η "Τράπεζα" ή "Εκδότρια") αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την εισαγωγή του συνόλου των κοινών μετοχών της Τράπεζας (οι "Μετοχές") προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005, όπως ισχύει (εφεξής η "Εισαγωγή").

Επιπρόσθετα, στις από 30.08.2023 και 15.09.2023 συνεδριάσεις του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, δυνάμει της εξουσίας που του παρασχέθηκε με την απόφαση της από 22.03.2023 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας, αποφάσισε, μεταξύ άλλων:

(α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό €72.450.000 με δυνατότητα μερικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, με καταβολή μετρητών και με αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας, με την έκδοση έως 21.000.000 νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου Μετοχών της Τράπεζας, με ονομαστική αξία €3,45 η καθεμία (εφεξής "Νέες Μετοχές" ή η "Έκδοση") οι οποίες θα διατεθούν με Δημόσια Προσφορά (19.950.000 Νέες Μετοχές) και Παράλληλη Διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων (1.050.000 Νέες Μετοχές), και

(β) ότι η Τιμή Διάθεσης θα καθορισθεί εντός του εύρους Τιμής Διάθεσης, ενώ τυχόν διαφορά από την έκδοση των Νέων Μετοχών υπέρ το άρτιο, θα πιστωθεί στον ειδικό λογαριασμό "αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο". Για την παρούσα Αύξηση δεν υπάρχει εγγύηση κάλυψης και προβλέπεται η δυνατότητα μερικής κάλυψης της Αύξησης σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 4548/2018. Παράλληλα, το Δ.Σ. θα έχει τη δυνατότητα -κατά τη διακριτική του ευχέρεια να διαθέσει Νέες Μετοχές στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς και σε υφιστάμενους μετόχους της Τράπεζας που το Δ.Σ. θα καθορίσει, ακόμα και κατά προτεραιότητα, παρότι θα έχει αποκλειστεί το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων.

Συνεπώς, κατά τη Δημόσια Προσφορά αναλυτικότερα προσφέρονται:

(α) 19.950.000 Νέες Μετοχές, πλέον

(β) τυχόν αδιάθετες Νέες Μετοχές, εφόσον προκύψουν κατά την Παράλληλη Διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων των 1.050.000 Νέων Μετοχών, (αθροιστικά μαζί με τις υπό (α) Νέες Μετοχές, εφεξής οι "Μετοχές Δημόσιας Προσφοράς").

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (εφεξής η "Τιμή Διάθεσης") θα καθοριστεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, σε συνεργασία με την Τράπεζα, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, και θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, κατ’ εξουσιοδότηση της από 22.03.2023 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Η Τιμή Διάθεσης θα καθοριστεί εντός του εύρους Τιμής Διάθεσης, μέσω Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (εφεξής το "Η.ΒΙ.Π."). Συγκεκριμένα, η Τιμή Διάθεσης θα καθορισθεί με βάση τις προσφορές που θα υποβάλλουν οι Ειδικοί Επενδυτές εντός του εύρους Τιμής Διάθεσης στο Η.ΒΙ.Π. Η εν λόγω διαδικασία υποβολής προσφορών θα ακολουθηθεί για το μέρος της Δημόσιας Προσφοράς που αφορά τους Ειδικούς Επενδυτές και θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με τις εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών κατά τη Δημόσια Προσφορά. Ταυτόχρονα με τον καθορισμό της Τιμής Διάθεσης, θα αποφασιστεί και η κατανομή των Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς.

Η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, Ειδικούς και Ιδιώτες Επενδυτές, που θα συμμετάσχουν στη διάθεση των Νέων Μετοχών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς και Παράλληλης Διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, με εξαίρεση τα Μέλη Δ.Σ. της Τράπεζας και τα μέλη της ανώτατης διοίκησης της Τράπεζας (μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής), το προσωπικό της Τράπεζας, το προσωπικό των θυγατρικών της και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων αυτών (από κοινού το "Προσωπικό") που θα συμμετέχουν στην Παράλληλη Διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων με τιμή διάθεσης που θα υπολείπεται κατά ποσοστό 10% της Τιμής Διάθεσης.

Για τον προσδιορισμό του εύρους Τιμής Διάθεσης ακολουθήθηκε η διαδικασία του pre-marketing, ήτοι συνεκτίμηση τόσο των συνθηκών των κεφαλαιαγορών στην Ελλάδα και διεθνώς όσο και της οικονομικής θέσης και των προοπτικών του Ομίλου. Οι Ειδικοί Επενδυτές θα υποβάλλουν τις προσφορές τους για τις Nέες Μετοχές εντός του ακόλουθου εύρους τιμών:

Κατώτατη Τιμή Εύρους €6,4

Ανώτατη Τιμή Εύρους €7,2

Με βάση την ανώτατη τιμή του ανωτέρω εύρους τα συνολικά έσοδα της Έκδοσης, υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης αυτής, θα ανέλθουν σε €151.200.000.

Σε κάθε περίπτωση, η Τιμή Διάθεσης θα καθοριστεί εντός του προαναφερθέντος εύρους τιμών και θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 29.09.2023.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Τιμή Διάθεσης, βλ. Ενότητα 4.6.4 "Τιμή Διάθεσης Νέων Μετοχών" του από 20.09.2023 Ενημερωτικού Δελτίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η διάθεση των 19.950.000 Νέων Μετοχών θα πραγματοποιηθεί με Δημόσια Προσφορά αυτών στο επενδυτικό κοινό εντός της ελληνικής Επικράτειας μέσω της Υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που προκύψουν αδιάθετες μετοχές κατά την Παράλληλη Διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, οι μετοχές αυτές θα μεταφερθούν προς διάθεση στη Δημόσια Προσφορά.

Η Δημόσια Προσφορά και η τήρηση Η.ΒΙ.Π. θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το Ν. 4514/2018, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 και τους κατ’εξουσιοδότηση Κανονισμούς, την απόφαση 34/29.06.2018 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. και τις από 30.08.2023 και από 15.09.2023 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας. Συντονιστές της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π., έχουν ορισθεί οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι.

Η Δημόσια Προσφορά και η τήρηση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών θα διαρκέσει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. Ειδικότερα, η Δημόσια Προσφορά θα ξεκινήσει την 27.09.2023 και ώρα Ελλάδος 10:00 και θα ολοκληρωθεί την 29.09.2023 και ώρα Ελλάδος 16:00. Το Η.ΒΙ.Π. θα παραμένει ανοιχτό, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, από τις 10:00 έως τις 17:00, εκτός της Παρασκευής 29.09.2023, κατά την οποία θα λήξει στις 16:00.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία διάθεσης, βλ. Ενότητα 4.6.5 "Διαδικασία Διάθεσης των Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς" του από 20.09.2023 Ενημερωτικού Δελτίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για τη συμμετοχή τους στη Δημόσια Προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές θα πρέπει να προσκομίζουν το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το διαβατήριό τους, τον αριθμό φορολογικού μητρώου τους και την εκτύπωση των στοιχείων του Σ.Α.Τ.

Οι αιτήσεις εγγραφής των Ιδιωτών Επενδυτών θα υποβάλλονται μέσω των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων, του Κύριου Αναδόχου, των Αναδόχων, καθώς και των Μελών Η.ΒΙ.Π. και των Συμμετεχόντων του λογαριασμού αξιογράφων τους που συνεργάζονται με τα Μέλη Η.ΒΙ.Π. για την υποβολή των αιτήσεων εγγραφής μέσω της Υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. από την πρώτη μέχρι και την τελευταία ημέρα της Δημόσιας Προσφοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές θα εγγράφονται στην ανώτατη τιμή του εύρους Τιμής Διάθεσης. Η αξία της συμμετοχής για τους Ιδιώτες Επενδυτές ορίζεται ως ο αριθμός των αιτούμενων μετοχών επί την ανώτατη τιμή του εύρους Τιμής Διάθεσης.

Ο αιτήσεις εγγραφής των Ιδιωτών Επενδυτών γίνονται δεκτές, εφόσον έχει καταβληθεί, σε μετρητά ή με τραπεζική επιταγή το ισόποσο της συμμετοχής, είτε έχει δεσμευθεί το ισόποσο της συμμετοχής σε πάσης φύσεως τραπεζικούς λογαριασμούς καταθέσεων των επενδυτών πελατών τους ή τραπεζικούς λογαριασμούς πελατείας που τηρούνται στο πλαίσιο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, και στους οποίους εμφανίζονται ως δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής των Ιδιωτών Επενδυτών, βλ. Ενότητα 4.6.7 "Διαδικασία Συμμετοχής των Ιδιωτών Επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά" του από 20.09.2023 Ενημερωτικού Δελτίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για τη συμμετοχή τους στη Δημόσια Προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι Ειδικοί Επενδυτές θα πρέπει να απευθύνονται στους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, τον Κύριο Ανάδοχο, και τους Αναδόχους έχοντας συμπληρώσει σχετική αίτηση εγγραφής. Η διαδικασία υποβολής των προσφορών των Ειδικών Επενδυτών θα διαρκέσει από την πρώτη μέχρι και την τελευταία ημέρα της Δημόσιας Προσφοράς.

Η κατανομή των μετοχών των Ειδικών Επενδυτών θα γίνει με κανόνα στρογγυλοποίησης στην προηγούμενη ακέραιη μονάδα μετοχής. Η τιμή που θα συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση εγγραφής, η οποία θα είναι εντός του εύρους Τιμής Διάθεσης που θα ανακοινωθεί, θα είναι με βήμα τιμής €0,10.

Το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των Μετοχών Δημόσιας Προσφοράς, κατά τα ανωτέρω, πρέπει να έχει καταβληθεί στο λογαριασμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ. μέχρι τις 11:00 π.μ. ώρα Ελλάδος της δεύτερης εργάσιμης ημέρας από τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π. Οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, σε συνεργασία με την Τράπεζα, δύναται κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια να παρατείνουν την εν λόγω χρονική προθεσμία μέχρι τις 11:55 π.μ. ώρα Ελλάδος, της ίδιας ημέρας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής των Ειδικών Επενδυτών, βλ. Ενότητα 4.6.6 "Διαδικασία Συμμετοχής των Ειδικών Επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά" του από 20.09.2023 Ενημερωτικού Δελτίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Mετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς και τον προσδιορισμό της Τιμής Διάθεσης θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των Μετοχών Δημόσιας Προσφοράς στους επενδυτές ως εξής:

- Ποσοστό τουλάχιστον 30% των Μετοχών Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι τουλάχιστον 5.985.000 Νέες Μετοχές) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και

- Το υπόλοιπο έως και 70% των Μετοχών Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι έως και 13.965.000 Νέες Μετοχές) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών και Ιδιωτών Επενδυτών με βάση τη συνολική ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε κατηγορία επενδυτών (Ειδικών και Ιδιωτών Επενδυτών). Οι υπολογισμοί ανωτέρω έχουν πραγματοποιηθεί επί τη βάσει 19.950.000 Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς. Σε περίπτωση που προκύψουν αδιάθετες μετοχές κατά την Παράλληλη Διάθεση μετοχών σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, οι μετοχές αυτές θα μεταφερθούν προς διάθεση στη Δημόσια Προσφορά.

Εφόσον έχουν ικανοποιηθεί οι εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών για το 30% των Μετοχών Δημόσιας Προσφοράς, για τον τελικό προσδιορισμό του ποσοστού κατανομής ανά κατηγορία επενδυτών θα ληφθούν υπόψη: (α) η ζήτηση από τους Ειδικούς Επενδυτές, (β) η ζήτηση στο τμήμα των Ιδιωτών Επενδυτών που υπερβαίνει το 30%, (γ) το πλήθος των αιτήσεων εγγραφής που αφορούν σε Ιδιώτες Επενδυτές, καθώς και (δ) η ανάγκη επίτευξης επαρκούς διασποράς. Σε περίπτωση κατά την οποία η συνολική ζήτηση εκ μέρους των Ιδιωτών Επενδυτών υπολείπεται του 30% του συνόλου των προς διάθεση Μετοχών Δημόσιας Προσφοράς, οι αιτήσεις εγγραφής των Ιδιωτών Επενδυτών θα ικανοποιηθούν πλήρως, έως του ύψους για το οποίο εκδηλώθηκε πράγματι ζήτηση, οι δε Μετοχές Δημόσιας Προσφοράς, που αντιστοιχούν στην υστέρηση έναντι του συνολικού ποσοστού 30% του συνόλου των προς διάθεση Μετοχών Δημόσιας Προσφοράς, θα μεταφερθούν στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών προς διάθεση.

Ο αριθμός των μετοχών που θα κατανεμηθεί σε κάθε επενδυτή θα αντιστοιχεί σε ακέραιο αριθμό μονάδων διαπραγμάτευσης. Μονάδα διαπραγμάτευσης είναι ο τίτλος της μίας (1) Μετοχής. Οι μετοχές της έκδοσης είναι εκπεφρασμένες σε Ευρώ.

Περαιτέρω ως προς τη διαδικασία κατανομής επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Κατανομή σε Ειδικούς Επενδυτές

Μετά τον προσδιορισμό του συνολικού αριθμού των Μετοχών Δημόσιας Προσφοράς που θα κατανεμηθούν στους Ιδιώτες Επενδυτές (ήτοι ποσοστό τουλάχιστον 30% και τυχόν επιπλέον που προκύπτει από τη διαδικασία κατανομής) από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στην ανωτέρω ενότητα, σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης, θα πραγματοποιηθεί κατανομή ανά Ιδιώτη Επενδυτή αναλογικά (pro-rata) με βάση το ύψος της ζήτησης.

Εάν, με εφαρμογή της αναλογικής κατανομής, οι Μετοχές Δημόσιας Προσφοράς που πρόκειται να κατανεμηθούν σε Ιδιώτη Επενδυτή προσδιορίζονται σε πλήθος ως αριθμός με δεκαδικά ψηφία, ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο χαμηλότερο ακέραιο αριθμό (χωρίς δηλαδή να ληφθούν υπόψη δεκαδικά ψηφία).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία κατανομής, βλ. Ενότητες 4.6.8 "Διαδικασία Κατανομής της Δημόσιας Προσφοράς", 4.6.9 "Κατανομή Μετοχών σε Ειδικούς Επενδυτές", 4.6.10 "Κατανομή Μετοχών σε Ιδιώτες Επενδυτές" και 4.8 "Δηλώσεις Κυρίων Μετόχων, Μελών Διοικητικών, Διαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων και Cornerstone Επενδυτών" του από 20.09.2023 Ενημερωτικού Δελτίου.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Περαιτέρω πληροφορίες για την Εκδότρια, τις μετοχές και τον τρόπο διάθεσης των Νέων Μετοχών περιλαμβάνονται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο, το περιεχόμενο του οποίου εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίαση της 20.09.2023, διότι πληροί τα πρότυπα της πληρότητας, της δυνατότητας κατανόησης και της συνεκτικότητας που επιβάλλονται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει. Η εν λόγω έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν θα πρέπει να θεωρείται ως ευνοϊκή γνώμη για την Εκδότρια και την ποιότητα των Νέων Μετοχών που αποτελούν το αντικείμενο του Ενημερωτικού Δελτίου. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις μετοχές της Εκδότριας.

Το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, σε ηλεκτρονική μορφή, στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

- του Χ.Α. (https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/companies-new-listings), • της Τράπεζας (https://www.optimabank.gr/media/eszb0qli/enimerotiko_deltio_optima_bank.pdf),

• του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου, "ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" (https://www.alpha.gr/el/idiotes/ependuseis/xrimatistiriakes-upiresies/enimerotikadeltia)

• του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου, "Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε." (https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia),

• του Κυρίου Αναδόχου, "Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία" (https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotikadeltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae), και

• των Αναδόχων: o "EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" (https://www.euroxx.gr/gr/content/article/optimabank) o "ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" (https://www.pantelakis.gr/pantelakis/services/ipo-optima) και o "ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" (https://betasecurities.com/wp-content/uploads/2023/09/optima-newsletter.pdf).

Επίσης, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στο δίκτυο καταστημάτων και στα γραφεία της Τράπεζας, στο δίκτυο καταστημάτων και στα κεντρικά γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης, των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων, του Κυρίου Αναδόχου καθώς και των Αναδόχων.

Σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, η Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει στον δικτυακό της τόπο (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia) όλα τα εγκεκριμένα ενημερωτικά δελτία ή τουλάχιστον τον κατάλογο των εγκεκριμένων ενημερωτικών δελτίων, καθώς και προσδιορισμό του κράτους μέλους ή των κρατών μελών υποδοχής όπου κοινοποιούνται τα ενημερωτικά δελτία σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ