Νέο Σύμφωνο Σταθερότητας: Αυστηρότερους κανόνες ζητά η Γερμανία σε ότι αφορά τη μείωση του χρέους

Νέο Σύμφωνο Σταθερότητας: Αυστηρότερους κανόνες ζητά η Γερμανία σε ότι αφορά τη μείωση του χρέους

Θέλει να περιορίσει τον ρόλο την Κομισιόν σύμφωνα με τους Financial Times

Αυστηρότερους κανόνες θέτει η Γερμανία σε ότι αφορά τη μείωση του χρέους για χώρες με υψηλό χρέος, ενώ παράλληλα επιδιώκει να περιορίσει τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς την έγκριση δημοσιονομικών σχεδίων με τις πρωτεύουσες της ΕΕ, την ώρα που η Ένωση προετοιμάζεται για μια ριζική αναθεώρηση των δημοσιονομικών κανόνων της Ένωσης.

Σύμφωνα με έγγραφο που είδαν οι Financial Times, το Βερολίνο απαιτεί οι αναλογίες χρέους προς ΑΕΠ των υπερχρεωμένων χωρών να μειώνονται κατά 1 ποσοστιαία μονάδα ετησίως. Για χώρες με λιγότερο επαχθή χρέη, η ελάχιστη απαίτηση θα μπορούσε να είναι 0,5 ποσοστιαία μονάδα ετησίως. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, τα κράτη μέλη των οποίων το χρέος ξεπερνά το 60 τοις εκατό του ΑΕΠ πρέπει να προβούν σε μείωση κατά το 1/20 του χρέους τον χρόνο, ένας ρυθμός μείωσης που ακόμα και τα «γράκια» της Ευρωζώνης θεωρούν ως μη ρεαλιστικό.

Το γερμανικό έγγραφο έρχεται να τροφοδοτήσει μια αυξανόμενη συζήτηση σχετικά με την αναθεώρηση των δημοσιονομικών κανόνων του μπλοκ. Επιδιώκει να θέσει όρια στην πρόταση της ίδιας της Επιτροπής να συνάψει ειδικές συμφωνίες με μεμονωμένα κράτη μέλη κατά τον καθορισμό της πορείας και του ρυθμού επαναφοράς της δημοσιονομικής πολιτικής σύμφωνα με τους κανόνες.

Ο σκεπτικισμός του Γερμανού ΥΠΟΙΚ

Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Christian Lindner, είναι σκεπτικός σχετικά με το αν θα επιτρέψει στην επιτροπή να καταρτίσει και να επιβλέπει αυτά τα διμερή σχέδια. Το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών είναι ιστορικά δύσπιστο για τον ρόλο της Επιτροπής στην επιβολή των δημοσιονομικών κανόνων, δεδομένης της επιείκειας που έχει δείξει στο παρελθόν στα δημοσιονομικά ελλείμματα και τις προσπάθειες μείωσης του χρέους χωρών όπως η Γαλλία – ακόμη και η Γερμανία.

Σε μια προσπάθεια να περιορίσει τη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής όταν συμφωνεί αυτά τα σχέδια, το Βερολίνο υποστηρίζει «κοινά ποσοτικά κριτήρια αναφοράς και διασφαλίσεις, που είναι απαραίτητα για ένα μεταρρυθμισμένο δημοσιονομικό πλαίσιο».

Εξάλλου, το γερμανικό έγγραφο παρουσιάζει επιπλέον τρόπους περιορισμού της αύξησης των δημοσίων δαπανών μεταξύ των χωρών με υψηλό χρέος.

Σε μια προσπάθεια να ανταποκριθεί στις εκκλήσεις για προστασία των δαπανών που σχετίζονται με βασικές πράσινες και ψηφιακές προτεραιότητες, η Γερμανία προτείνει κάποιες ευνοϊκές αλλαγές για να διασφαλιστούν δαπάνες που σχετίζονται με προγράμματα της ΕΕ, όπως το σχέδιο ανάκαμψης από την Covid.

Εντούτοις, είναι σίγουρο ότι θα συναντήσει αντίσταση από τα κράτη-μέλη με βαρύ δημόσιο χρέος, τα οποία ζητούν ειδικά σχέδια μείωσης του χρέους με ταυτόχρονη δυνατότητα για δημόσιες επενδύσεις.

ADVERTISEMENT
Η συζήτηση σχετικά με τη μορφή του νέου Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης της ΕΕ – που έχει σχεδιαστεί για την επιβολή δημοσιονομικής πειθαρχίας στα κράτη μέλη – επαναλαμβάνεται σταδιακά μετά την αναστολή του κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Οι υπουργοί Οικονομικών τον περασμένο μήνα συμφώνησαν ότι η νέα νομοθεσία θα πρέπει να προχωρησει φέτος, καθώς επιδιώκουν να διευθετήσουν ένα βελτιωμένο πλαίσιο πριν οι κανόνες τεθούν ξανά σε ισχύ το 2024.

Η ΕΕ επιδιώκει να απλοποιήσει τους δημοσιονομικούς κανόνες που για χρόνια επιβάλλονταν αποσπασματικά, ενώ δεν παρείχαν επαρκή κίνητρα για κρίσιμες δημόσιες επενδύσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ