ΟΔΔΗΧ: Επανέκδοση πενταετούς ομολόγου την Τρίτη - Θα δημοπρατηθεί το ποσό των 750 εκατ. ευρώ

ΟΔΔΗΧ: Επανέκδοση πενταετούς ομολόγου την Τρίτη - Θα δημοπρατηθεί το ποσό των 750 εκατ. ευρώ

Σήμερα (Δευτέρα 24/10) τα κρατικά ομόλογα ανακάμπτουν θεαματικά μετά από μία εβδομάδα έντονων πιέσεων.

Το Ελληνικό Δημόσιο βγαίνει αύριο (Τρίτη 25/10) στις αγοράς με την την επανέκδοση του υφιστάμενου 5ετούς ομολόγου κυμαινομένου επιτοκίου.

Σημειώνεται ότι σήμερα (24/10) τα κρατικά ομόλογα ανακάμπτουν θεαματικά μετά από μία εβδομάδα έντονων πιέσεων. Η απόδοση του 10ετούς υποχωρεί κατά 11,6 μονάδες βάσης, κινούμενη κοντά στο 4,97%.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ, θα πραγματοποιηθεί δημοπρασία για την επανέκδοση Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, κυμαινόμενου επιτοκίου (3M Euribor+1,23%), λήξης 15 Δεκεμβρίου 2027, σε άυλη μορφή, ISIN GR0514024216, θα διενεργήσει ο ΟΔΔΗΧ την Τρίτη 25 Οκτωβρίου.

Το ποσό που θα δημοπρατηθεί είναι 750 εκατομμύρια ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022 (Τ+5).

Στη δημοπρασία θα συμμετάσχουν μόνον Βασικοί Διαπραγματευτές (Β.Δ.) με υποβολή, μέσω της ΗΔΑΤ, αποκλειστικά μέχρι 5 ανταγωνιστικών προσφορών έκαστος, που θα πρέπει να υποβληθούν έως τη 12:00 μεσημβρινή (μ.μ.), τοπική ώρα, της 25ης Οκτωβρίου 2022 και οι οποίες ικανοποιούνται, μέχρι του ύψους του δημοπρατούμενου ποσού, στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut off τιμή).

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα της μίας (1) εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις.

Για τα Ομόλογα δε θα δοθεί καμία προμήθεια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ