ΟΔΔΗΧ: Το Δημόσιο άντλησε 812,5 εκατ. ευρώ στη δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων

ΟΔΔΗΧ: Το Δημόσιο άντλησε 812,5 εκατ. ευρώ στη δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων

Στο 1,95% η απόδοση για τα γραμμάτια 26 εβδομάδων, έναντι 1,05% στη δημοπρασία του Αύγουστου.Το ελληνικό Δημόσιο άντλησε το ποσό των Το ποσό των 812,5 εκατ. ευρώ σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 625 εκατομμυρίων Ευρώ, που πραγματοποιήθηκε σήμερα (Τετάρτη 28/9), σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ.

Η απόδοση παρουσίασε αύξηση 1,95% έναντι της προηγούμενης του 1,05% στη δημοπρασία της 24ης Αυγούστου, ενώ υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1.421 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,27 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ