Ανδρέας Σιαμίσιης (Ελληνικά Πετρέλαια): Ρεκόρ κερδών το Β΄ τρίμηνο του 2022

Ανδρέας Σιαμίσιης (Ελληνικά Πετρέλαια): Ρεκόρ κερδών το Β΄ τρίμηνο του 2022

Το Β’ Τρίμηνο 2022, τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Διύλισης, Εφοδιασμού και Εμπορίας ανήλθαν στα €467 εκατ. έναντι €9 εκατ. το Β’ Τρίμηνο του 2021.

Την απόλυτη ικανοποίησή του για την νέα χρονιά εξέφρασε ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικά Πετρέλαια Συμμετοχών Ανδρέας Σιάμισιης, με αφορμή την δημοσιοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων β’ τριμήνου. Ο όμιλος ανακοίνωσε βελτιωμένα λειτουργικά αποτελέσματα λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης, υψηλής συνεισφοράς εξαγωγών και αυξημένης τουριστικής κίνησης.

Απευθυνόμενος σε αναλυτές ο κ. Α. Σιάμισιης επεσήμανε ότι: «Σαν αποτελέσματα, το Β’ τρίμηνο με συγκρίσιμα καθαρά κέρδη €367 εκατ., είναι ιδιαίτερα θετικό με ουσιαστικές βελτιώσεις σε όλες τις δραστηριότητες, κυρίως λόγω των συνθηκών στις διεθνείς αγορές, της αυξημένης ζήτησης στην Ελλάδα και των συνεχιζόμενων ενεργειών για βελτίωση στη λειτουργία του Ομίλου. Η αλλαγή στο επιχειρηματικό μοντέλο και η αυξημένη εξωστρέφεια αποδίδουν, καθώς, εκτός από την κερδοφορία που έφεραν οι επενδύσεις, η συνεισφορά από εξαγωγές, θυγατρικές του εξωτερικού και πωλήσεις σε αεροπορία, ξεπέρασαν για πρώτη φορά, κατά πολύ, τη συνεισφορά της εσωτερικής αγοράς».

Τα νέα σχέδια

Αναφερόμενος στη στρατηγική των ΕΛΠΕ τόνισε ότι «Μέσα στο τρίμηνο προχωρήσαμε περαιτέρω την υλοποίηση της στρατηγικής μας με νέες επενδύσεις σε ΑΠΕ, όπου πλέον έχουμε δημιουργήσει έναν καινούριο επιχειρηματικό πυλώνα σαν μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην αγορά. Αντίστοιχα, η ανάπτυξη στο υπόλοιπο χαρτοφυλάκιό μας προχωρά, με τη συνεργασία με την ExxonMobil στα οικόπεδα της Κρήτης να δίνει νέα προοπτική στις έρευνες για υδρογονάνθρακες. Ανάλογα, εκτιμούμε ότι σύντομα θα ολοκληρωθεί και η πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών, με έσοδα άνω των €250 εκατ. που θα κατευθυνθούν προς νέες μορφές ενέργειας και θα επιτρέψουν και μια επιπλέον διανομή στους μετόχους μας. Τα οφέλη από τη νέα επιχειρηματική στρατηγική, την αναβαθμισμένη εταιρική διακυβέρνηση, αλλά και τη νέα οργανωτική δομή, έχουν καταστεί ορατά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και επιτρέπουν μια πιο δυναμική ανάπτυξη του Ομίλου».

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα β’ τριμήνου ο κ. Σιάμισιης τόνισε ότι: «Με τη σημερινή απόφαση για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μας ώστε να εγκριθεί και η ανανέωση της εταιρικής μας ταυτότητας, κλείνουμε τον πρώτο κύκλο δράσεων για τις οποίες δεσμευτήκαμε στο πλαίσιο του στρατηγικού μας σχεδίου Vision 2025.»

Υλοποίηση Στρατηγικής – Vision 2025

Η στρατηγική μετασχηματισμού του Ομίλου με επένδυση σε πιο καθαρές μορφές ενέργειας και μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος υλοποιείται με επιτυχία, καθώς μέσα το Β’ Τρίμηνο 2022 ξεκίνησε η πλήρης λειτουργία του νέου, μεγαλύτερου μέχρι σήμερα εν λειτουργία στην Ελλάδα, φωτοβολταϊκού πάρκου 204 MW στην Κοζάνη. Ο αντίκτυπος της επένδυσης αυτής είναι ιδιαίτερα θετικός τόσο στα αποτελέσματα της εταιρείας, όσο και στο ενεργειακό ισοζύγιο της Ελλάδας, καθώς υποκαθιστά εισαγωγές πολύ ακριβού φυσικού αερίου.

Σημειώνεται ότι μέσα στον Ιούλιο 2022, η εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου σε ΑΠΕ αυξήθηκε περαιτέρω στα 340 MW μετά και από την εξαγορά 55 MW αιολικών πάρκων σε λειτουργία στη Μάνη. Στόχος είναι η σταδιακή ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου εν λειτουργία σε 1 GW μεσοπρόθεσμα και μέχρι και άνω των 2 GW έως το 2030.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος μέσω της ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες Α.Ε. υπέγραψε στις 4 Ιουλίου 2022 όρους Συνεργασίας (Heads of Terms) με ποσοστά συμμετοχής 50-50 με την εταιρεία RWE Renewables GmbH, θυγατρική της RWE, με σκοπό την ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, προχωρούν οι μελέτες για περαιτέρω μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος των διυλιστηρίων και των δικτύων πρατηρίων του Ομίλου μέσω επενδύσεων σε τεχνολογίες δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα και παραγωγής πράσινου υδρογόνου.

Η εικόνα β’ τριμήνου

Κύρια σημεία των αποτελεσμάτων Β’ Τριμήνου 2022 για τις επιμέρους επιχειρηματικές δραστηριότητες, αναφέρονται πιο κάτω:

Διύλιση, εφοδιασμός και εμπορία

– Το Β’ Τρίμηνο 2022, τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Διύλισης, Εφοδιασμού και Εμπορίας ανήλθαν στα €467 εκατ. έναντι €9 εκατ. το Β’ Τρίμηνο του 2021.

– Το περιθώριο του συστήματος διυλιστηρίων του Ομίλου διαμορφώθηκε στα $26,5/βαρέλι, διατηρώντας σημαντική υπεραπόδοση έναντι των διεθνών περιθωρίων.

– Κατά τη διάρκεια του Β’ Τριμήνου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες προγραμματισμένης συντήρησης στην Ελευσίνα, καθώς και σε μονάδες του Ασπροπύργου. Σημειώνεται ότι στο τέλος του Γ’ Τριμήνου θα ξεκινήσει το πρόγραμμα εκτεταμένης συντήρησης στο Διυλιστήριο Θεσσαλονίκης.

Πετροχημικά

– Τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Πετροχημικών διαμορφώθηκαν στα €22 εκατ., καθώς η εξομάλυνση στην παγκόσμια αγορά πολυπροπυλενίου έναντι του ελλείμματος που παρατηρήθηκε κατά το Β’ τρίμηνο του 2021, οδήγησε σε χαμηλότερα διεθνή περιθώρια πολυπροπυλενίου.

Εμπορία

– Ο κλάδος της Εγχώριας Εμπορίας σημείωσε βελτιωμένα αποτελέσματα, κυρίως λόγω υψηλότερου όγκου πωλήσεων (+31% σε ετήσια βάση), ευνοημένος από την αυξημένη τουριστική κίνηση. Τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €24 εκατ..

– Στη Διεθνή Εμπορία, η ανάκαμψη της ζήτησης οδήγησε σε αυξημένους όγκους πωλήσεων (+24% έναντι Β’ Τριμήνου 2021) και βελτιωμένη κερδοφορία, με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA να ανέρχονται στα €19 εκατ..

ΑΠΕ

– Η υψηλότερη εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ, λόγω συνεισφοράς των αιολικών πάρκων στη Ν. Εύβοια και του φωτοβολταϊκού πάρκου στην Κοζάνη, οδήγησε σε σημαντικά αυξημένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (114 GWh έναντι 13 GWh το Β’ Τρίμηνο 2021), με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA να αυξάνονται σε €6 εκατ. έναντι €1 εκατ. του Β’ Τριμήνου 2021.

Συμμετοχές

– Η συνεισφορά του Ομίλου της ΔΕΠΑ στα ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη του Ομίλου για το Α’ Τρίμηνο 2022, ανήλθε στα €10 εκατ..

– Το EBITDA της Elpedison αυξήθηκε στα €35 εκατ. κατά το B’ Τρίμηνο 2022, λόγω αυξημένης λειτουργικής ευελιξίας και βελτιστοποίησης προμηθειών φυσικού αερίου. Οι υψηλές τιμές οδήγησαν σε αυξημένες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης και χρηματοδότησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ