ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ: Την Παρασκευή 24/6 οι πληρωμές για τον Μάιο

ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ: Την Παρασκευή 24/6 οι πληρωμές για τον Μάιο


Καταβολή 6,3 εκατ. ευρώ για 27.222 πληρωμές δικαιούχων

 

Την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022 καταβάλλεται το ποσό των 6,3 εκατ. ευρώ για 27.222 πληρωμές δικαιούχων, που αφορούν σε εργαζομένους ενταγμένους στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για την πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, για τον μήνα Μάιο 2022, καθώς και για προηγούμενους μήνες ετών 2020 - 2022 (υπόλοιπα).
Επιπλέον, καταβάλλεται το ποσό των 3,4 εκατ. ευρώ για 19.662 πληρωμές δικαιούχων επιχειρήσεων για την επιδότηση νέων θέσεων εργασίας του προγράμματος 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του άρθρου 28 του ν. ν. 4726/2020 (Α' 181), όπως ισχύει.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ