Μεταβίβαση ακινήτου με διαδικασία εξπρές και μέσω... email

Μεταβίβαση ακινήτου με διαδικασία εξπρές και μέσω... email

Απλοποιείται η δήλωση μεταβίβασης ακινήτου η οποία θα μπορεί να πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, η νέα διαδικασία θα εφαρμόζεται για το διάστημα που απομένει μέχρι να ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση των δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου.

Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία, οι δηλώσεις και αιτήσεις θα μπορούν να αποστέλλονται μέσω κούριερ, συστημένης επιστολής ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη ΔΟΥ.

Στην περίπτωση που ο πολίτης επιλέξει την αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα λαμβάνει ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα που θα αποτελεί το αποδεικτικό παραλαβής της δήλωσης. Αντίστοιχα, στην περίπτωση αποστολής μέσω ταχυδρομείου ή κούριερ, τον ρόλο του αποδεικτικού θα παίζει το δελτίο αποστολής.

Εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, οι δηλώσεις και αιτήσεις διεκπεραιώνονται υποχρεωτικά εντός τριών εργασίμων ημερών. Στη συνέχεια ο φορολογούμενος ενημερώνεται με μήνυμα στο TAXISnet, όπου αναρτάται και το επίσημο αντίγραφο της δήλωσης ή του πιστοποιητικού, που αιτείται.

Εντός 60 ημερών από τη διεκπεραίωση των δηλώσεων γίνεται επαλήθευση της ορθότητας του περιεχομένου με την κείμενη νομοθεσία. Αν διαπιστωθούν σφάλματα, αποστέλλεται πρόσκληση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης. Αν ο πολίτης δεν ανταποκριθεί εντός των προθεσμιών, εκδίδεται εντολή ελέγχου, ο οποίος και διενεργείται υποχρεωτικά.

Εντός του τρέχοντος έτους η ΑΑΔΕ αναμένεται ότι θα έχει ολοκληρώσει την ψηφιοποίηση τουλάχιστον της δήλωσης για τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ