Ερχεται Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς

Ερχεται Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς

Στη σύσταση της νέας επιτελικής δομής  για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου, προχωράει το υπουργείο Ανάπτυξης

«Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ)» με διευρυμένη αποστολή, τόσο σε συντονιστικό, αλλά το κυριότερο σε επιχειρησιακό επίπεδο αντί του ΣΥΚΕΑΠ (το συντονιστικό κέντρο για την αντιμετώπισης του παρεμπορίου) αλλά και των δομών ελέγχου και παρατηρητηρίων, που υφίστανται αυτή τη στιγμή στη γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Στη σύσταση της νέας επιτελικής δομής για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου, προχωράει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία παρουσιάστηκε χθες στο υπουργικό συμβούλιο από τον υπουργό 'Αδωνι Γεωργιάδη.

Το σχετικό νομοσχέδιο έχει καταρτιστεί από τη γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, μετά από διαβούλευση με ξένες ελεγκτικές αρχές και ενσωματώνει τις βέλτιστες πρακτικές αντιμετώπισης του παρεμπορίου.

Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η δημιουργία της ΔΙΜΕΑ, είναι σημαντική διότι, όπως επισημαίνεται, το ΣΥΚΕΑΠ είχε μόνο συντονιστικό ρόλο και όχι επιχειρησιακό όπως θα έχει η ΔΙΜΕΑ. Τα ίδια στελέχη σημειώνουν, ότι παρά την κατακόρυφη αύξηση των ελέγχων για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου, της κατάσχεσης προϊόντων και της επιβολής προστίμων, οι έλεγχοι πραγματοποιούνταν σε «χαμηλού κινδύνου» για την οικονομία , περιπτώσεις και πλέον θα επεκταθούν και σε πιο «απαιτητικούς» κρίκους της οικονομίας.

Με τη νέα δομή θα επιτευχθεί:

1. Ενίσχυση της επιχειρησιακής και κατασταλτικής δράσης του ελεγκτικού μηχανισμού μέσω της συνεργασίας με τα σώματα ασφαλείας

2 Ανάπτυξη της διυπηρεσιακής συνεργασίας μεταξύ όλων των κρατικών ελεγκτικών μηχανισμών

3 Επιχειρησιακή και στρατηγική ετοιμότητα μέσω της στοχοθεσίας, της απλούστευσης των διαδικασιών και της μείωσης της γραφειοκρατίας

4 Εξοικονόμηση πόρων από άλλες κρατικές υπηρεσίες (ΕΛΑΣ στην Αττική)

5 Σύσταση μοναδικού σημείου διαχείρισης της πληροφορίας για το παράνομο εμπόριο και την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας

6 Οριζόντια δράση της μονάδας σε όλο τον «κύκλο ζωής» των προϊόντων και των υπηρεσιών

Η δομή της ΔΙΜΕΑ

Κάτω από το διοικητή της ΔΙΜΕΑ, θα υπάρχει το Γραφείο Συντονισμού και Διοικητικής Υποστήριξης και ακολουθούν η Διεύθυνση Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για τον Έλεγχο της Αγοράς και την Αντιμετώπιση του Παράνομου εμπορίου και η Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

Στην πρώτη διεύθυνση θα υπάγονται το Τμήμα Διυπηρεσιακής Δράσης και το Τμήμα Ελέγχου της Αγοράς και στη δεύτερη Διεύθυνση το Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου και το Τμήμα Ανάλυσης Δεδομένων.

Η δύναμη της Επιτελικής Μονάδας θα ανέρχεται στα 65 άτομα ανθρώπινο δυναμικό (από 20 της υφιστάμενης δομής). Η στελέχωσή της, θα γίνει από υπαλλήλους του υπουργείου, ή αν χρειαστεί, από μετατάξεις.

Επίσης, στο σχέδιο νόμου, προβλέπεται η προμήθεια νέου ψηφιακού συστήματος διαχείρισης πληροφοριών, η παροχή ψηφιακών μέσων στους ελεγκτές , η ενίσχυση του μηχανοκίνητου στόλου, καθώς και η σύσταση Εθνικού Μητρώου Ελεγκτών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ