Η αλλαγή κυβέρνησης θα ωφελήσει την ελληνική οικονομία υποστηρίζουν 9 στους 10 CEOs

Η αλλαγή κυβέρνησης θα ωφελήσει την ελληνική οικονομία υποστηρίζουν 9 στους 10 CEOs

Εννιά στους δέκα CEOs θεωρεί ότι η αλλαγή κυβέρνησης θα έχει μέτρια ως υψηλή θετική επίδραση στις οικονομικές επιδόσεις της χώρας σύμφωνα με έρευνα της ICAP.

Παράλληλα τέσσερις στους δέκα CEOs συμφωνούν ότι η ελληνική οικονομία θα παρεκκλίνει από την αναπτυξιακή προοπτική, αν υλοποιηθούν οι προεκλογικές εξαγγελίες παροχών.

Στις 171 μονάδες διαμορφώθηκε ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) το 2ο τρίμηνο του 2019, όπως καταγράφηκε από την 3μηνιαία έρευνα που διεξάγεται σε δείγμα 3.020 Διευθυνόντων Συμβούλων/Γενικών Διευθυντών των μεγαλυτέρων ελληνικών επιχειρήσεων από την Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 14/06/2019 μέχρι 30/06/2019.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2019 ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) σημείωσε αξιόλογη αύξηση και διαμορφώθηκε στις 171 μονάδες έναντι 156 το προηγούμενο τρίμηνο. Η άνοδος του δείκτη οφείλεται στο θετικό κλίμα που διαμορφώθηκε λόγω των αποτελεσμάτων των Ευρωεκλογών και το οποίο αναμένεται να συνεχιστεί και μετά τις Εθνικές εκλογές που πρόκειται να διεξαχθούν και στις οποίες δεν προβλέπεται να αλλάξει ο συσχετισμός των πολιτικών δυνάμεων. Οι CEOs είναι πεπεισμένοι ότι οι πολιτικές δυνάμεις που αναμένεται να αναλάβουν την κυβερνητική ευθύνη, θα οδηγήσουν την οικονομία σε δυναμική αναπτυξιακή τροχιά. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά κατηγορία μεγέθους δείχνει βελτίωση του δείκτη σε όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων ενώ στις μεγάλες παρατηρείται οριακή άνοδος. Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης (ΕΑΣΕ-CEO Current status Index) σημείωσε οριακή άνοδο και διαμορφώθηκε στις 151 μονάδες έναντι 149 το προηγούμενο τρίμηνο. Αντίθετα ο δείκτης προσδοκιών (ΕΑΣΕ-CEO Expectation Index) παρουσίασε σημαντική βελτίωση στις 190 μονάδες έναντι 162 του προηγούμενου τριμήνου.

Αναλυτικά, οι επιμέρους δείκτες καταγράφουν τις παρακάτω εξελίξεις για το 2ο τρίμηνο του 2019:

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας παρουσίασε στασιμότητα στις 208 μονάδες. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι βελτιώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας, διαμορφώθηκε σε 33%. Πιο αισιόδοξοι είναι οι CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων οι οποίοι σε ποσοστό 50% δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας είναι καλύτερη συγκρινόμενη με 1 έτος πριν. Αντίθετα ο δείκτης πρόβλεψης της οικονομικής κατάστασης της χώρας ένα έτος μετά αυξήθηκε σημαντικά στις 245 μονάδες έναντι 203 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα είναι καλύτερη στο επόμενο έτος διαμορφώθηκε σε 76%, ενώ για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών είναι αυξημένο σε 83%.

Ο δείκτης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις σημείωσε μικρή άνοδο στις 174 μονάδες έναντι 172 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα κατάσταση του κλάδου τους είναι καλύτερη σε σχέση με 1 έτος πριν ανήλθε σε 29%, ποσοστό που αυξάνεται σε 37% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Ο δείκτης προσδοκιών για την οικονομική κατάσταση του κλάδου δραστηριοποίησης αυξήθηκε στις 216 μονάδες έναντι 178 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που θεωρούν ότι σε ένα χρόνο οι κλάδοι που δραστηριοποιούνται θα είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση σε σχέση με την τωρινή διαμορφώθηκε σε 64%, ποσοστό που αυξάνεται σε 76% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης των εταιρειών σημείωσε νέα πτώση στις 123 μονάδες έναντι 126 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση των εταιρειών τους είναι καλύτερη σε σχέση με ένα έτος πριν διαμορφώθηκε σε 48%, ποσοστό που αυξάνεται σε 63% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Ο δείκτης προσδοκιών των CEOs για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας τους το επόμενο έτος σημείωσε αξιόλογη άνοδο στις 170 μονάδες έναντι 144 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που προσδοκεί βελτίωση στο επόμενο έτος ανήλθε σε 76%, ενώ πιο αισιόδοξοι εμφανίζονται οι CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών σε ποσοστό 84%.

Ο δείκτης τρεχουσών δαπανών για επενδύσεις παγίου κεφαλαίου παρουσίασε άνοδο στις 134 μονάδες έναντι 125 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα επενδυτική δαπάνη των επιχειρήσεων που διοικούν είναι υψηλότερη σε σχέση με το προηγούμενο έτος διαμορφώθηκε σε 38%, ποσοστό που αυξάνεται σε 43% για τους CEOs των βιομηχανικών επιχειρήσεων. Ο δείκτης επενδυτικών προσδοκιών παρουσίασε άνοδο και διαμορφώθηκε στις 158 μονάδες έναντι 142 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι οι επενδυτική δαπάνη στις επιχειρήσεις που διοικούν θα είναι υψηλότερη κατά τον επόμενο χρόνο, διαμορφώθηκε σε 45%, ποσοστό που αυξάνεται σε 53% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και 55% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.

Ο δείκτης τρέχουσας απασχόλησης παρουσίασε μικρή άνοδο στις 118 μονάδες έναντι 115 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι ο αριθμός των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διοικούν είναι μεγαλύτερος σε σύγκριση με ένα έτος πριν διαμορφώθηκε σε 44%, ποσοστό το οποίο ανήλθε σε 61% στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης σημείωσε αξιόλογη άνοδο στις 160 μονάδες έναντι 146 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το μερίδιο των CEOs που δηλώνουν ότι η απασχόληση στις εταιρείες που διοικούν θα είναι αυξημένη 1 έτος μετά διαμορφώθηκε σε 51%, ποσοστό που αυξάνεται σε 63% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.

Εκτός των βασικών ερωτήσεων που υποβάλλονται κάθε τρίμηνο στους CEOs, ζητήθηκε επιπλέον να εκφράσουν τη γνώμη τους για την πιθανή επίδραση της αλλαγής κυβέρνησης στις οικονομικές επιδόσεις της Ελλάδας.

Εννιά στους δέκα CEOs θεωρεί ότι η αλλαγή κυβέρνησης θα έχει θετική επίδραση στις οικονομικές επιδόσεις της χώρας, ενώ παράλληλα το 50% αυτών εκφράζουν την άποψη ότι η επίδραση θα είναι υψηλά θετική. Μόνο το 8% των CEOs πιστεύει ότι δεν θα υπάρξει καμία επίδραση, ποσοστό που αυξάνεται σε 14% για τους CEOs των βιομηχανικών επιχειρήσεων, ενώ αντίθετα μειώνεται σε 5% μεταξύ των CEOs που διοικούν πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Οι CEOs ερωτήθηκαν επίσης για το αν η υλοποίηση των παροχών που ανακοινώθηκαν κατά την προεκλογική περίοδο θα οδηγήσει σε εκτροπή της Ελληνικής οικονομίας από τον αναπτυξιακό δρόμο. Το 43% των CEOs συμφωνούν ότι η Ελληνική οικονομία θα παρεκκλίνει από την αναπτυξιακή προοπτική, αν υλοποιηθούν οι προεκλογικές εξαγγελίες παροχών. Παράλληλα ένας στους δύο CEOs εκφράζει αδυναμία να κρίνει το αποτέλεσμα εφαρμογής αυτής της πολιτικής παροχών, ενώ μόνο το 8% διαφωνεί με την άποψη ότι οι προεκλογικές παροχές θα εκτρέψουν την ελληνική οικονομία από την αναπτυξιακή τροχιά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ