Διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ για τον επαγγελματικό λογαριασμό

Διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ για τον επαγγελματικό λογαριασμό

Ανακοίνωση με 7 σημεία με τα οποία διευκρινίζονται λεπτομέρειες σχετικά με τον επαγγελματικό λογαριασμό εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Μεταξύ άλλων η ΑΑΔΕ τονίζει πως:

  • Στον επαγγελματικό λογαριασμό, οι υπόχρεοι αποδέχονται συναλλαγές με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής όπως, ενδεικτικά, μέσα πληρωμής με κάρτα, εντολές άμεσης χρέωσης, μεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς και συναλλαγές με μετρητά.
  • Οι συναλλαγές που διενεργούνται μέσω του επαγγελματικού λογαριασμού αφορούν αποκλειστικά την εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υπόχρεου
  • Συναλλαγές που αφορούν την εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υπόχρεου, μέσω των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών ανεξαρτήτως του μέσου συναλλαγής, διενεργούνται μέσω επαγγελματικού λογαριασμού
  • Οι δικαιούχοι πληρωμής υποχρεούνται να δηλώσουν το σύνολο των επαγγελματικών λογαριασμών τους σε περίπτωση που οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής διενεργούνται σε πέραν του ενός επαγγελματικούς λογαριασμούς
  • Δήλωση ίδιου επαγγελματικού λογαριασμού από διαφορετικούς δικαιούχους πληρωμής δεν επιτρέπεται και η ΑΑΔΕ προβαίνει σε απενεργοποίηση των λογαριασμών
  • Οι επαγγελματικοί λογαριασμοί δηλώνονται με τη χρήση του Αριθμού Λογαριασμού Πληρωμών.
  • Εφόσον υπάρχει IBAN δηλώνονται υποχρεωτικά με τη μορφή αυτή και επιβεβαιώνονται από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών
  • Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης του Λογαριασμού, η ΑΑΔΕ προβαίνει σε απενεργοποίησή του
  • Οι δικαιούχοι πληρωμής δύναται να διαγράφουν Επαγγελματικό/ούς Λογαριασμό/ούς και να προβαίνουν σε προσθήκη Επαγγελματικού Λογαριασμού, σε περίπτωση τροποποίησης

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ:

Διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ για τον επαγγελματικό λογαριασμό

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ