Αλλαγές στο νομό Κατσέλη: Από «κόσκινο» θα περνούν οι δανειολήπτες

Αλλαγές στο νομό Κατσέλη: Από «κόσκινο» θα περνούν οι δανειολήπτες

 


Στη ριζική αλλαγή του νόμου Κατσέλη προχωράει η κυβέρνηση. Ενόψει της τελικής ευθείας για την τέταρτη αξιολόγηση, στο τραπέζι των δανειστών μπαίνουν οι αλλαγές στο νόμο Κατσέλη καθώς και οι βελτιωτικές ρυθμίσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Ο νόμος θα λειτουργεί εφεξής με αυστηρό μηχανισμό όλων των αιτούντων την υπαγωγή τους σε αυτόν και την προστασία της πρώτης κατοικίας (ισχύει μέχρι τις 31/12/2018).

Στο νόμο Κατσέλη έχουν «κλειδώσει» ήδη από τα τέλη της περασμένης χρονιάς και αναμένεται να συγκεκριμενοποιηθούν στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις, αυτές αφορούν: περαιτέρω έλεγχο των αιτήσεων και των φακέλων που υποβάλλονται στα Ειρηνοδικεία για την υπαγωγή στον Νόμο. Άρση του τραπεζικού απορρήτου, όχι μόνο όσων αιτούνται την προστασία αλλά και όσων έχουν ήδη υπαχθεί ή βρίσκονται στο στάδιο της προδικαστικής διαδικασίας.

Έχει συμφωνηθεί να απαλλάσσονται οι εγγυητές που εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους από το πλάνο αποπληρωμής των χρεών του οφειλέτη καθώς επίσης τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή του οφειλέτη στον Ν. Κατσέλη να τα προσκομίζουν οι τράπεζες, το Δημόσιο και γενικά οι πιστωτές που σχετίζονται με την υπόθεση.

Επίσης έχει συμφωνηθεί όπως έλεγχος και άρση του τραπεζικού απορρήτου να γίνεται σε όσους έχουν λάβει δύο αναβολές εκδίκασης της αίτησής τους ενώ η νέα ημερομηνία για να οριστεί νέα δικάσιμος, αν κάποιος αιτηθεί αναβολή της εκδίκασης, θα πρέπει να γίνεται εντός 30 ημερών.

Την ίδια ώρα ανοικτό παραμένει το θέμα παράτασης του νόμου Κατσέλη και του Εξωδικαστικού μηχανισμού και πέραν της 31ης Δεκεμβρίου του 2018 (σ.σ. και οι δύο ρυθμίσεις λήγουν στα τέλη του έτους).