Τέλος από τον ΟΣΕ ο πρόεδρος και ο διευθ. σύμβουλος

Τέλος από τον ΟΣΕ ο πρόεδρος και ο διευθ. σύμβουλος

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Ευκλείδη Τσακαλώτου και Χρήστου Σπίρτζη παύθηκε η διοίκηση του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος.

Οπως αναφέρει η ΚΥΑ που αναρτήθηκε στη Διαύγεια, παύονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.), ως εξής:

α) Γεώργιος Αποστολόπουλος του Παναγιώτη από την θέση του Προέδρου,

β) Κωνσταντίνος Πετράκης του Νικολάου από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου.